Trasy skiturowe

Dzięki współpracy czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego (Správa Krkonošského národního parku) z czeskim Pogotowiem Górskim (Horska služba) oraz Czeskim Związkiem Przewodników Górskich (Česka asociace horských vůdců) udostępniono w Karkonoszach osiem tras skiturowych, prowadzących głównie po oznakowanych szlakach, ale też poza nimi.

Są to trasy, które można łączyć z innymi, oznakowanymi jako szlaki turystyczne trasami, drogami i niezalesionymi miejscami na terenie III i II strefy ochrony Parku. Należy pamiętać, że na większości z wymienionych poniżej tras można napotkać bardzo ryzykowne odcinki, a przy złej pogodzie relaksująca wędrówka może zamienić się w walkę o życie. Nie są to trasy w jakikolwiek sposób zabezpieczone!