Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


Aktuality

13.07.2018

„Borůvkové opatření“ letos poprvé platit nebude[celý text]

02.07.2018

Newsletter Krkonoše a Podkrkonoší - červenec 2018[celý text]

01.07.2018

Kalendář událostí v Krkonoších - červenec 2018[celý text]

27.06.2018

Nový dětský park otevřeli na Černé hoře[celý text]

26.06.2018

TOP akce v Krkonoších červenec 2018[celý text]

25.06.2018

V Krkonoších platí zákaz používání dronů[celý text]

21.06.2018

Soutěž popularity [celý text]

20.06.2018

Hřbitovní stezka [celý text]

14.06.2018

Léto ve Vrchlabí 2018[celý text]

25.04.2018

Letní provoz lanovek v Krkonoších[celý text]

28.03.2018

Poznejte a zachyťte jedinečnou krásu Krkonoš[celý text]

22.03.2018

Dlouhodobé uzavírky a opravy na silnicích v Krkonoších[celý text]

06.01.2018

Kalendář akcí Správy KRNAP 2018[celý text]


Stáhněte si mobilní aplikaci

Mobile app - Krkonose.eu
AppStore - Krkonose.eu
Google Play - Krkonose.eu
Windows Phone - Krkonose.eu
Kontakt:
Regionální turistické
informační centrum Krkonoše +420 499 405 744 info@krkonose.eu
Radio Kulisek

Doporučená střediska

Krkonoše přivítaly Členské fórum A.T.I.C. ČR

Ve čtvrtek 5.10. se ve Vrchlabí na dvoudenním Členském fóru pod hlavičkou A.T.I.C. ČR sešlo sto padesát pracovníků českých a moravských informačních center. Pořadatelskou taktovku tentokráte uchopilo Regionální turistické informační centrum Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí.

A.T.I.C. ČR je samostatné, dobrovolné profesní sdružení, nezávislé vůči vládě, zastupitelským orgánům, politickým stranám, podnikatelským subjektům a organizacím. Jako profesní organizace informačních center (kanceláří) zajišťuje činnost v turismu a tím pomáhá rozvoji cestovního ruchu v ČR.

K tomu Klára Hančová, ředitelka Regionálního turistického informačního centra Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí, jako hlavní organizátorka oborového setkání, doplnila: „A.T.I.C. ČR prostřednictvím své členské základny zajišťuje pravidelná setkání (jednání) a společné akce, odborné zájezdy, vzdělávání prostřednictvím seminářů pro pracovníky turistických informačních center v jednotlivých krajích ČR, prosazuje zájmy členů v ČR i v mezinárodní oblasti, předkládá státním i nestátním institucím vlastní návrhy a požadavky na řešení problematiky činnosti informačních center, spolupracuje s orgány státní a místní správy za účelem rozvoje cestovního ruchu a služeb obyvatelstvu v dané oblasti a řeší i další záležitosti. Připomínkami a návrhy se podílí na tvorbě norem a předpisů ve výše uvedené oblasti.

Pracovní dvoudenní mítinky, podobné tomu, co proběhl ve Vrchlabí, se konají dvakrát do roka. Pokaždé na jiném místě s jinou programovou náplní. Věřím, že námi připravený program v nejvyšších českých horách kolegyně a kolegy z A.T.I.C ČR natolik zaujal, že budou Krkonoše doporučovat i svým klientům,“ uzavřela Klára Hančová.

Z bohaté programové nabídky stojí mj. za zmínku, kromě Jednání členského fóra a panelových vstupů, organizovaná prohlídka městem Vrchlabí s průvodci, zámeckého parku, klášterní zahrady, klášterního kostela sv. Augustina, ale i zajímavá náplň společenského večera v Kulturním domě Střelnice. Na druhý den je připraven poznávací výlet na nově otevřenou Stezku korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních, návštěva kostela sv. Vavřince, muzea Správy KRNAP - Čtyř historických domků a Krkonošského centra environmentálního vzdělávání Správy Krkonošského národního parku – KRTEK.