krkonose.eu » Press Releases

Press Releases - 2020

Print
Krkonose Union - Major Activities - fond cestovního ruchu - Members of the Krkonose Fund - Partners - Contacts

Tiskové zprávy: rok 2020 - rok 2019 - rok 2018 - rok 2017 - rok 2016 - rok 2015 - rok 2014 - rok 2013 - rok 2012 - rok 2011 -

26.05.2020 - Krkonošské cyklobusy po sedmnácté

V sobotu 30. května 2020 zahajují, v koordinaci Svazku Krkonoše, Krkonošské cyklobusy 17. ročník dopravní obslužnosti v nejvyšších českých horách a jejich podhůří.

Více v příloze...

24.04.2020 - Svazek Krkonoše zmapuje „oživené“ území a uchopí otěže propagace možností

Destinační společnost Krkonoše – svazek měst a obcí je dvacet let užitečným nástrojem podpory turismu. Jako koordinátor řady veřejně prospěšných projektů má aktuálně šanci v této době napomoci vzkříšení domácího cestovního ruchu v území. Jak?

Více v příloze...

21.01.2020 - Krkonošští starostové apelují ke změně návrhu stavebního zákona

Ministryni pro místní rozvoj ČR Kláře Dostálové je adresován dopis starostů sdružených ve Svazku Krkonoše ze dne 20. ledna 2020. Obsahuje nesouhlasné stanovisko k návrhu nového stavebního zákona.

Více v příloze...

08.01.2020 - Výherci čtenářské soutěže z letního vydání Krkonošské sezony

Turistické noviny Krkonošská sezona lze získat zdarma na pultech spolupracujících turistických informačních center. Čtenáři se mohli zúčastnit soutěže a odpovědět na pět otázek. Soutěže se zúčastnili, správně odpověděli, vylosováni byli a krásné ceny získali...

Více v příloze...