Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


krkonose.eu » Fundusz turystyki

Fundusz turystyki

Wydrukować
Związek gmin Krkonoše - Ważne działania - Dotacje i projekty - Członkowie Funduszu Karkonosze - Partnerzy - Prasowe - Kontakty

Idea wspólnej promocji regionu turystycznego Karkonosze nie jest nowa. Jednym z ważnych kroków było założenie Związku Miast i Gmin Karkonosze (Svazek měst a obcí Krkonoše), które miało miejsce w roku 2000. Związek podjął się niełatwej roli inicjatora współpracy urzędów miejskich i gminnych, przedsiębiorców pracujących w branży turystycznej, dyrekcji czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego (Správa Krnap) i innych podmiotów. Wiele przeszkód w działaniach rozwojowych oraz w kwestiach finansowych wynika z podziału administracyjnego, zgodnie z którym Karkonosze leżą na terenie dwóch jednostek administracyjnych, Kraju Kralovohradeckiego i Kraju Libereckiego.

Celem powstania Funduszu Turystyki Karkonoszy (Fond cestovního ruchu Krkonoš) było zapewnienie wspólnych procedur przy zabieganiu o zrównoważony rozwój regionu turystycznego. Główną ideą jest stworzenie dobrze działającego systemu wspólnej promocji, ogólnokarkonoskich projektów a także prezentacja na targach turystycznych w kraju i za granicą oraz związane z tym finansowanie.

Temu właśnie służy, powołany w dniu 25.06.2002 r. przez Walne Zgromadzenie Związku Karkonosze, Funduszu Turystyki, który rokrocznie zasilają finansowo miasta, gminy oraz podmioty gospodarcze. Korzyści z istnienia Funduszu czerpią wszyscy – łączy on źródła finansowania, oszczędzając w ten sposób koszty, które trzeba by ponieść w przypadku indywidualnych działań, a także zwiększa efektywność promocji Karkonoszy jako całości.

Każdy podmiot zasilający Fundusz wspomaga realizację projektów mających na celu wsparcie turystyki (projekty „Karkonoskie cyklobusy”, „Karkonosze – raj narciarstwa biegowego”, „Karkonosze z siodełka roweru” itd.). Dzięki niemu wydawane są wspólne regionalne materiały promocyjne (gazeta turystyczna „Sezon na Karkonosze”, składana mapka „Karkonosze od wiosny do jesieni”, „Długie zjazdy” i inne); dzięki jego wsparciu region jest prezentowany na krajowych i zagranicznych targach oraz wystawach turystycznych.

Właśnie za pośrednictwem Funduszu zapewniany jest najczęściej konieczny własny udział finansowy w grantach i dotacjach, z których pokrywane są koszty wymienionych działań. Związek Miast i Gmin Karkonosze do każdej korony ofiarowanej przez swoich członków oraz przez przedsiębiorców pozyskuje co najmniej trzy korony z grantów i dotacji.

 

Pliki do ściągnięcia (w formacie PDF – Adobe Acrobat)

Statut Fondu CR
Nabídka členství do FCR
Zhodnocení aktivit za rok 2013
Plán aktivit za rok 2014
Plán aktivit za rok 2015
Partneři - Fond CR - akt. k 28.1.2016
Zhodnocení aktivit za rok 2016
Plán aktivit za rok 2017
Plán aktivit za rok 2018
Veletrhy a prezentační akce v roce 2018 - nabídka spolupráce
Plán aktivit na rok 2019
Veletrhy a prezentační akce v roce 2019 - nabídka spolupráce
Plán aktivit za rok 2016
Marketingový plán 2017
Marketingový plán 2018
Marketingový plán 2019
Zhodnocení aktivit za rok 2017
Zhodnocení aktivit za rok 2018
Statistická data návštěvnosti Krkonoš