Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


krkonose.eu » Atrakcje przyrodnicze » Kovářův Mlýn – Košťálov

Kovářův Mlýn – Košťálov

Wydrukować
Kovářův Mlýn – Košťálov
No picture
Košťálov 201, 512 02 Košťálov
Email: obec@kostalov.cz
Telefon:
Web: http://www.kostalov.cz
Mapa: Widzenie

Mały obszar chroniony o powierzchni ledwo 0,3 ha koło starego kamieniołomu łupka, zwanego Kovářův mlýn (dosłownie: „Młyn Kowala”), znajduje się w gminie Košťálov, na lewym brzegu rzeczki Oleški, ok. 400 m od kościoła. Są to wychodnie skalne i skałki na zboczu za młynem o wysokości ok. 2 m, ze skałami osadowymi dolnego permu, zwłaszcza zielonkawo-szarymi aleurytami arkozami i łupkami bitumicznymi. Miejsce to jest ważną lokalizacją paleontologiczną i stratygraficzną, z której opisanych zostało kilka gatunków płazów, rekinów i ryb z gromady Acanhodii. Ciemnoszare do czarnego aleuryty i wapniste mułowce, o cienkich, łupkowatych warstwach zawierają resztki roślin i zwierząt. Miejsce to ma status pomnika przyrody.