Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


krkonose.eu » Press Releases

Press Releases - 2013

Print
Krkonose Union - Major Activities - fond cestovního ruchu - Members of the Krkonose Fund - Partners - Contacts

Tiskové zprávy: rok 2020 - rok 2019 - rok 2018 - rok 2017 - rok 2016 - rok 2015 - rok 2014 - rok 2013 - rok 2012 - rok 2011 -

30.12.2013 - Výherci čtenářské soutěže letní Krkonošské sezony

V oblíbených turistických novinách, financovaných z Euroregionu Glacensis, byla tradičně vypsána čtenářská soutěž s pěti otázkami.
Losování správných odpovědí a výherců hodnotných cen proběhlo při Valné hromadě Krkonoš – svazku měst a obcí. Štěstí se usmálo na čtenáře: 1. Marii Horákovou, Bošovice, 2. Stanislavu Slezkovou, Litomyšl, 3. Soňu Vašíčkovou, Nečtiny, 4. Martina Filipa, Milovice, 5. Rainera Goldammera, Herrenhaide.

Více v příloze...

27.12.2013 - Mobilní aplikace je spuštěna

Mobilní aplikace je spuštěna. Získáte ji zdarma v krkonošských informačních centrech po připojení na Wi-Fi.
Krkonoše – svazek měst a obcí spustil rozšířenou propagaci Krkonoš prostřednictvím tzv. mobilního průvodce. Aplikace prezentuje region a zároveň pomáhá návštěvníkům s orientací například ve chvíli, kdy je informační centrum uzavřené. Vznik mobilní aplikace byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Více v příloze...

20.12.2013 - Zimní sezona 2013/14 byla zahájena

Sportovně společenská akce, připravená Svazkem Krkonoše v úzké součinnosti s Českým krkonošským spolkem SKI Jilemnice, se uskutečnila v sobotu 14. prosince 2013 od 10:00 hodin v běžeckém areálu na Horních Mísečkách. V programu bylo naplánováno a proběhlo testování běžeckých lyží v rámci seriálu FISCHER TOUR 2013/2014.

Více v příloze...

13.12.2013 - Nové trasy pro běžecké lyžování

Projekt "Krkonoše - lyžařský běžecký ráj"[1] se na žádost Svazku měst a obcí Krkonoše, který je garantem projektu, od letošního roku rozšíří o sedm dalších tras. Rozhodnutí Správy KRNAP vstoupilo v platnost, a tak se milovníci běžeckého lyžování mohou nově vydat po upravených trasách.

Více v příloze...

26.11.2013 - Zaměřeno na mladé lidi a rodiny s dětmi

Nákupní centrum, apress ski a veletrh sportu. Prezentace Svazku Krkonoše zaměřené na mladé lidi a rodiny s dětmi.

Více v příloze...

19.11.2013 - Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí

Získáte ho na: www.krkonose.eu
Svazek Krkonoše naplňuje cíle projektu ROP. „Krkonoše – nová šance pro cestovní ruch“

V rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu) získal Krkonoše – svazek měst a obcí v oblasti cestovního ruchu finanční podporu na realizaci projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Krkonoších". Předmětem tříletého projektu byly aktivity zaměřené např. na vzdělávání pracovníků státní správy, samosprávy a podnikatelů, na popularizaci místního dění, tisk propagačních materiálů a vydání Kalendáře očekávaných událostí.
Kde potkat horaly, užít si zábavu a nadýchnout lidovou atmosféru. To se zájemci dozví právě prostřednictvím Kalendáře kulturních, společenských a sportovních akcí. Obsahuje podrobný a tudíž i pestrý program sportu a zábavy, který připravují místní usedlíci pro společná setkání s obyvateli i návštěvníky. Tak dávají příležitost k nevšedním zážitkům. Prostřednictvím Kalendáře jsou připravené akce popularizovány.

Více v příloze...

15.11.2013 - Nový propagační materiál Krkonoše – lyžařský ráj

Svazek Krkonoše naplňuje cíle projektu ROP. „Krkonoše – nová šance pro cestovní ruch“
V rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu) získal Krkonoše – svazek měst a obcí v oblasti cestovního ruchu finanční podporu na realizaci projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Krkonoších“. Předmětem projektu byly mj. různé aktivity zaměřené např. na popularizaci místního dění a přenos informací k veřejnosti. Patří sem i nově vydaný srozumitelný a přesto informačně téměř vyčerpávající propagační materiál Krkonoše - lyžařský běžecký ráj.
Propagační skládačka je jednoduchým, ale výstižným manuálem lyžařských běžeckých a sjezdových příležitostí, která popularizuje a zviditelňuje široké možnosti zimního sportování v nejvyšších českých horách. Seznamuje uživatele s nejnovější aktualizací běžeckých stop v celých Krkonoších a pod horami. Obsahuje „Desatero bezpečného chování při pohybu v horském terénu“. V přehledné tabulce jsou uvedena důležitá data, mezi která patří webové stránky jednotlivých krkonošských skiareálů, jejich nadmořskou výšku, obtížnost sjezdových tratí, přepravní kapacity lanovek a vleků, délky sjezdových tratí, večerní lyžování, snowboard parky, kontakty na Horskou službu Krkonoše a Regionální turistické informační centrum Krkonoše.

Více v příloze...

12.11.2013 - Zimní Krkonošská sezona

Svazek Krkonoše naplňuje cíle projektu ROP. Součástí je i poslední vydání oblíbených turistických novin.
Zimní vydání obsahuje pestrou nabídku lyžařských sjezdových a běžeckých příležitostí v regionu, společně s mapkami jednotlivých areálů. Zařazeny jsou upoutávky na kalendář setkání, zábavy, akcí a závodů a s tím související pozvánky mezi horaly nazvané „Zimní radovánky na sněhu“. Úvodní materiál je věnován tématu jak byl v Království českém ustanoven Svaz lyžařů jako vůbec první v Evropě a jeho 110. výročí založení. Formou fotoreportáže je umístěna připomínka ke 100 letům od úmrtí sportovce B. Hanče a jeho kamaráda V.Vrbaty společně s ohlédnutím za mimořádnou lyžařskou akcí na Labské boudě.

Více v příloze...

11.11.2013 - Fórum cestovního ruchu: Jak zkvalitnit služby pro návštěvníky Krkonoš

Svazek Krkonoše naplňuje cíle projektu ROP „Krkonoše – nová šance pro cestovní ruch“
V rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu) získal Krkonoše – svazek měst a obcí v oblasti cestovního ruchu finanční podporu na realizaci projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Krkonoších". Předmětem tříletého projektu byly aktivity zaměřené např. na popularizaci místního dění, tisk propagačních materiálů, ale i vzdělávání pracovníků státní správy, samosprávy a dalších.
Součástí projektu v rámci ROP bylo Fórum cestovního ruchu, tentokráte zaměřené na zkvalitňování služeb pro návštěvníky Krkonoš s návodem, jak proškolit sebe a své zaměstnance ZDARMA.

Prezentace ze školení získáte na tomto odkazu přes internetovou službu Úschovna.

Více v příloze...

04.11.2013 - Regioncard versus Svazek Krkonoše?

Po dvou letech byl ukončen projekt Krkonoše Regioncard. Ředitel Matěj Dunka ve svém veřejném prohlášení uvedl, že jedním z důvodů, citujeme: „...byla nechuť institucí budovat smysluplný marketing.“ Za všechny jmenoval pouze Krkonoše – svazek měst a obcí. S touto formulací, respektive vyhodnocením situace, však vedení Svazku nemůže souhlasit. Proto k níže uvedenému stanovisku ředitele Regioncard Krkonoše Matěje Dunky vydává tiskové prohlášení.

Více v příloze...

03.11.2013 - Krkonoše lyžařský běžecký ráj aktuálně

Svazek Krkonoše jako hlavní koordinátor projektu Krkonoše - lyžařský běžecký ráj se v posledních měsících, i ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku a krkonošskou Horskou službou, intenzivně zabýval souvislostmi, které s sebou přinesly změny provozovatelů či nájemců krkonošských skiareálů.
Snahou bylo částečné rozšíření nabídky upravovaných tras v Krkonoších i řešení možností jejich stabilnějšího systému financování. Pro skiareály je úprava těchto tratí více méně důležitá, ale přesto vedle sjezdového lyžování jen doplňková služba. Úprava tratí stojí čím dál víc peněz. Proto je třeba vymyslet systém, resp. jejich tok, který by náklady upravovatelům lyžařských běžeckých tratí alespoň z části refundoval. Svazek Krkonoše je v současné době schopen získat od různých donátorů kolem jednoho milionu korun pro všechny upravovatele na zimní sezonu.
K tomu stručně zrekapitulujme: více než dvě desítky upravovatelů se stará o zhruba 670 kilometrů běžeckých tratí. Předpokládané roční náklady, včetně oprav a amortizace strojů, činí přes deset milionů korun v závislosti na klimatických a sněhových podmínkách, při jejich plánovaném projíždění 3x týdně, od 1. prosince do 31. března

Více v příloze...

17.10.2013 - Významní aktéři v území hledají společnou „řeč“

Stále propracovanější konkurenční prostředí motivuje „Krkonošské“ ke spolupráci v území, k ujednocení strategie rozvoje s vizí do budoucna a zlepšení služeb s cílem uspět a být na českém trhu jedničkou. Tak lze ve stručnosti shrnout snahy současných nájemců krkonošských skiareálů, Krkonoš – svazku měst a obcí, Správy KRNAP a některých dalších subjektů. Proto byla mj. z iniciativy České unie sportu, svolána schůzka, při které byl prostor pro přednesení názorů a plodnou diskuzi.

Více v příloze...

08.10.2013 - Podzimní prezentace

Královéhradecké dožínky a veletrh cestovního ruchu ITEP Plzeň byla další dvě místa, kde proběhla podzimní prezentace nejvyšších českých hor.

Více v příloze...

23.09.2013 - Zájem o vrchlabské památky

Prohlídky vrchlabských památek s průvodcem zaznamenaly úspěch
Regionální turistické informační centrum Krkonoše ve Vrchlabí před začátkem letošní letní sezony rozšířilo možnost prohlídek vrchlabských památek moderovaných průvodcem na dva dny v týdnu. Probíhaly v časech vždy od 12, 14 a 16 hodin, pro dvě až dvacet osob, v ceně 50 Kč za osobu. Kromě dvou dní, z celkových sedmnácti možných, se v odpoledních hodinách, v rámci dvaatřiceti prohlídek, o historické stavby zajímalo celkem 170 platících návštěvníků. Mezi nimi převažovali Češi, dvě prohlídky byly vedeny v angličtině a jedna v němčině.
Klášterní kostel sv. Augustina je oblíben
Letní exkurse do této mimořádné architektonické stavby probíhají vždy od úterý do pátku od 10 do15 hodin, v sobotu a neděli od 9 do 14 hodin. Vstupné je dobrovolné, prohlídka je doplněna výkladem, po ukončení hraje průvodkyně na flétnu.

Více v příloze...

21.09.2013 - Strategická spolupráce v Krkonoších

Hlavní aktéři v území už jsou srozuměni s tím, že Krkonošští mají, jako jedni z prvních v ČR, unikátní dokument Integrovanou strategii regionálního rozvoje. Nyní jsou s ní seznamováni představitelé významných institucí. Systematicky se v jednáních postupuje tak, aby byla Strategie oficiálně vkomponována do krajských a vládních rozvojových materiálů. Proto Řídící skupina pro rozvoj regionu Krkonoše ve svém kruhu přivítala další významné hosty a podnikatele. Na jednání dorazil i JUDr. Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Více v příloze...

18.09.2013 - Mobilní průvodce po Krkonoších

Krkonoše – svazek měst a obcí aktuálně připravuje rozšíření propagace Krkonoš prostřednictvím tzv. mobilního průvodce. Aplikace vhodně prezentuje atraktivity regionu a zároveň pomáhá návštěvníkům s orientací například ve chvíli, kdy je informační centrum uzavřené.

Klára Kroupová, ředitelka Regionálního turistického informačního centra Krkonoše, které mobilního průvodce připravuje, uvedla: „Na informačních centrech budou umístěna čtyřiadvacet hodin zařízení, která v nepřítomnosti obsluhujícího personálu umožní návštěvníkům Krkonoš aplikaci mobilního průvodce po Krkonoších přes wi-fi stáhnout. Vysílací stanice budou financovány Krkonošemi – svazkem měst a obcí. Infocentra se budou spolupodílet zajištěním internetového připojení k vysílači.“

Více v příloze...

17.09.2013 - Nový videospot o Krkonoších

O zvýšené poptávce po obrazové prezentaci svědčí nové video o Krkonoších, které vzniklo v rámci turistického DVD ve spolupráci s Libereckým krajem. Poměrně úspěšně navyšuje počty zájemců o jeho prohlédnutí.

Pokochejte se akčními záběry z nejvyšších českých hor. Vnímejte krásu přírody i sportovní a relaxační možnosti vyžití, které lokalita nabízí. Seznamte s videem vaše přátele, známé a kolegy.

Odkaz na videospot najdete i na webu www.krkonose.eu v sekci Aktuality, nebo ZDE.

Více v příloze...

20.08.2013 - Press trip východními Krkonošemi

Pracovníci Krkonoš – svazku měst a obcí často sami provází nebo zprostředkují doprovod zahraničním nebo i tuzemským žurnalistům.
Poslední dvoudenní press trip východními Krkonošemi byl zorganizován pro novinářku víkendové přílohy Deníku Právo. Trasa byla naplánována tak, aby měla sama příležitost seznámit se a svézt se cyklobusem, prohlédnout si Informační centrum Malé Úpy se stálou historickou expozicí a dětskou Pohádkovou stezku na Pomezních Boudách. V programu byla zařazena horská túra po hřebenech na Cestě česko-polského přátelství, vedoucí směrem přes Lesní hřeben ke Skalnímu stolu s hezkými výhledy na Soví dolinu, Svorovou horu a Sněžku.

Více v příloze...

05.08.2013 - Na rádiu Impuls zaznívá pozvánka do nejvyšších českých hor

Svazek Krkonoše naplňuje cíle projektu ROP
Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Prioritní osa 3 Cestovní ruch Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Název projektu „Krkonoše – nová šance pro cestovní ruch“

V rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu) získal Krkonoše – svazek měst a obcí v oblasti cestovního ruchu finanční podporu na realizaci projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Krkonoších". Předmětem projektu jsou aktivity zaměřené na propagaci v Krkonoších. Proto byly zařazeny i rozhlasové spoty.

Na rádiu Impuls zaznívá pozvánka do nejvyšších českých hor
Využijte Krkonošský cyklobus
Poslední rozhlasový spot „Jedeme do Krkonoš“ uvozuje stejný hudební předěl, který provázel i všechny předchozí spoty kampaně financované ROP. Textové výrazy a další zvukové efekty asociují příjemné prožitky na horách. Poslední vlna rozhlasové kampaně s pozvánkou do Krkonoš a k jízdě cyklobusem zní od 1. do 10. srpna 2013 na rádiu Impuls. Posluchači ji mohou slyšet šestkrát až devětkrát denně na frekvenci 106.0 FM, 102.0 FM nebo 92.1 FM, mezi 8 až 20 hodinou.

Více v příloze...

19.07.2013 - Webové stránky Krkonoš po rekonstrukci

Svazek Krkonoše naplňuje cíle projektu ROP
„Krkonoše – nová šance pro cestovní ruch“


V rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu) získal Krkonoše – svazek měst a obcí v oblasti cestovního ruchu finanční podporu na realizaci projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Krkonoších“. Předmětem projektu jsou mj. různé aktivity zaměřené např. na popularizaci místního dění a přenos informací k veřejnosti. Patří sem i rekonstrukce regionální webové prezentace – celková renovace www.krkonose.eu. Proto byla na základě odborné analýzy vyhodnocena jejich optimalizace a přepracování.
Klára Kroupová, ředitelka Regionálního turistického informačního centra Krkonoše, která se s odbornou firmou rekonstrukcí a aktualizací webových stránek nejvíce zabývala, k tomu upřesnila: „Staré turistické webové stránky Krkonoš byly již značně zastaralé a dávno technicky překonané. Bylo je třeba zcela zrekonstruovat, aby byly pro návštěvníky zajímavé a lidé na nich vyhledávali informace o regionu. Oficiální turistické webové stránky Krkonoš mají v současné době opravdu velmi rozsáhlou databázi. Více než sto padesát stránek má množství svých dalších odkazů. Například skupina „Zajímavosti od A až do Z“ mají přes jeden tisíc položek. Naším úkolem bylo uživatelům co nejvíce usnadnit přístup k důležitým informacím, aby se k nim dostali max. po jednom kliknutí. Nejsložitější bylo vyřešit a zajistit provázanost všech dat.“

Více v příloze...

18.07.2013 - V Jelení Hoře byl představen krkonošský rozvojový materiál

Dokončená a schválená Integrovaná strategie regionálního rozvoje (ISRR) Krkonoš je prvopočátkem klikaté a trnité cesty, na kterou se vydali její zadavatelé - členové Rady Svazku a představitelé Krkonoš - svazku měst a obcí. Právě nyní totiž byla započata další důležitá etapa práce úzce související se Strategií. Je nazvána „implementací“ a zadavatelé ji považují za nejdůležitější. Předseda Svazku Krkonoše Jan Sobotka upřesnil: „Podařilo se nám sdělit hlavním aktérům, že máme jako jedni z prvních v ČR unikátní dokument regionálního rozvoje a oni ho respektují. Implementujeme, resp. systematicky v jednáních postupujeme tak, aby byla Strategie oficiálně vkomponována do krajských a vládních rozvojových materiálů. Otevřeně na všech důležitých místech sdělujeme, že hodně pracujeme a musíme naplnit, co jsme si vytkli.“

Více v příloze...

11.07.2013 - Téma „Krkonošský lyžařský běžecký ráj“ je aktuální i v létě

Krkonošští upravovatelé lyžařských běžeckých tratí se sešli s manažery Svazku Krkonoše, jako hlavním koordinátorem projektu „Krkonoše lyžařský běžecký ráj.“ Pavel Klapuš, manažer Svazku Krkonoše, v úvodu uvedl: „Výsledky anketního průzkumu jasně definují, že do Krkonoš přijíždí více než 60% lidí, kteří se věnují zároveň sjezdovkám i běžkám. To je poměrně vysoký počet, který však nepřekvapuje. Lidem, kteří si oblíbili bílé stopy musíme proto v Krkonoších vytvářet kvalitní podmínky a rozšiřovat služby. Teprve potom budou mít důvod k nám jezdit opakovaně. Péče o běžecké stopy je pak vzhledem k vysokému počtu jejich uživatelů opodstatněná a je přirozenou součástí nabídky zimních aktivit Krkonoš. Z těchto důvodů nelze projekt „Krkonoše lyžařský běžecký ráj“ obrazně „zaparkovat“ s tím, že poběží sám. Je třeba mu věnovat maximální pozornost a úsilí všech, kteří se na něm podílejí. To jsou lyžařské areály, obce, někteří podnikatelé, Horská služba Krkonoše, Sitour a samozřejmě krkonošský svazek měst a obcí.“

Více v příloze...

27.06.2013 - Strategie jako nástroj, který začne plnit účel

„Krkonoše jedinečné navenek, přátelské uvnitř“
Červnová Valná hromada Krkonoš – svazku měst a obcí vzala na vědomí dosavadní postup při přípravě dokumentu Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoše (ISRR) a Strategii schválila. Tím byly na „půdě Svazku“ fakticky završeny práce, které začaly v roce 2010 a nyní byly v podobě víceméně unikátního nástroje ukončeny. Nyní je třeba se Strategií začít dále pracovat a výhledově ji naplňovat.

Začneme diskutovat s důležitými aktéry v území
Starosta Vrchlabí a předseda Svazku Krkonoše Jan Sobotka upřesňuje: „Byl navržen systém implementace, tzn. postup dalších jednání. S kým a jak začít o Strategii diskutovat, aby byla včleněna do strategií obou krajů a dalších nosných rozvojových materiálů v ČR. Obsahy a metody, šablony a postupy, při jejím zpracování byly stejné, jako u všech jiných vznikajících materiálů, ale síla té krkonošské je v jejím masovém projednávání opravdu širokým spektrem aktivně pracujících lidí.“

Více v příloze...

26.06.2013 - Setkání členů Fondu cestovního ruchu Krkonoše napomohlo k získání nových podnětů další spolupráce

Krkonoše - svazek měst a obcí, který v regionu koordinuje veřejně prospěšné projekty, před lety zřídil tzv. Fond cestovního ruchu Krkonoše (dále FCR). Svazek Krkonoše nikdy neměl volné finanční prostředky na předfinancování projektů částečně nebo zcela hrazených Evropskou unií. Proto FCR byla cesta, jak dopředu nastřádat potřebné finance a hlavně vytvořit „prostor“ pro podnikatele, kteří se mohou nebo budou na spolufinancování aktivit spolupodílet.

Ochota přispívat do společného FCR je ze strany podnikatelů víceméně závislá na reciprocitě služeb. Proto pracovníci Svazku Krkonoše postupem času připravili a rozšiřovali nabídku možností, které mohou v rámci pracovní působnosti Svazku poskytovat.

Pro upevnění těsnějších vazeb obou stran proběhlo v nedávné době setkání členů FCR. Cílem bylo ujasnit vzájemné vztahy a hlavně společně diskutovat.

Více v příloze...

24.06.2013 - Jak přivést polské hosty do Krkonoš?

Jak přivést Poláky do Krkonoš? Jak lépe získávat polské turisty pro návštěvu a pobyt v nejvyšších českých horách? Jak proniknout na polský trh a jak s místními spolupracovat? To byly otázky na které hledalo Fórum cestovního ruchu, pořádané Svazkem Krkonoše, společně s Ivanou Bílkovou, ředitelkou zahraničního zastoupení agentury CzechTourism ve Varšavě a Marianem Piaseckim, majitelem Parku Miniatur v Kowarech, za přítomnosti řady hostů a členů Fondu cestovního ruchu Krkonoše, logické odpovědi.

Více v příloze...

07.06.2013 - Pět let Regionálního turistického informačního centra Krkonoše

V letošním roce 2013 připomíná Regionální turistické informační centrum Krkonoše ve Vrchlabí, které úzce spolupracuje se Svazkem Krkonoše, pět let svého provozu. Za tu dobu navštívilo informační centrum více než 120 000 návštěvníků. Pracovnice RTIC všem hostům vzkazují: „Vaší přízně si vážíme. Jsme rádi, že jste si k nám našli cestu.“

Více v příloze...

06.06.2013 - Výherci čtenářské soutěže zimní Krkonošské sezony

V rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu) získal Krkonoše – svazek měst a obcí v oblasti cestovního ruchu finanční podporu na realizaci projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Krkonoších". Předmětem tříletého projektu jsou aktivity zaměřené např. na popularizaci místního dění, tisk propagačních materiálů, ale i vzdělávání pracovníků státní správy, samosprávy a podnikatelů.

Součástí bylo i zimní vydání oblíbených turistických novin a v nich tradičně vypsaná čtenářská soutěž. Na pět otázek: 1. Ve kterých letech a kde byla poprvé vyrobena řiditelná lyže „SENSAT“?, 2. Ve kterém roce shořela Petrova bouda?, 3. Které datum je v Krkonoších připomínkou Dne Horské služby?, 4. Před kolika lety vznikl FS Špindleráček?, 5. Co jsou traumatologické body? správně písemně odpovědělo 115 soutěžích z ČR, Polska, Německa a dalších evropských zemí. Při losování se štěstí usmálo na čtenáře: 1. Erika Koitzsche, Drážďany, Německo, 2. Broňu Kaclovou, Nové Město pod Smrkem, 3. Janinu Suchtu, Jelenia Góra, Polsko, 4. Volkera Jäschke, Salzfurtkapelle, Německo, 5. Alenu Vackovou, Vysoké Mýto a 6. Ladislavu Sochorovou, Strážné.

Více v příloze...

05.06.2013 - Krkonošská cyklosezona zahájena

Krkonoše – svazek měst a obcí koncem května letos podesáté vyslal do horského terénu autobusy turistické hromadné dopravy, které přepravují turisty, cykloturisty a jejich kola. Při této příležitosti uspořádal „společné zahájení cyklosezony“. Trasa byla předem detailně promyšlena a propracována tak, aby se účastnicí seznámili s členitostí horského terénu, zažili cestu cyklobusem do hraničních hřebenových partií Krkonoš, jízdu lanovkou na vrchol hor i s kolem, táhlá stoupání a hlavně úžasný dlouhý sjezd do údolí.

Více v příloze...

24.05.2013 - EDEN je vyhodnocen. Krkonoše v pětici finalistů obstály. Evropskou excelentní destinací 2013 je Lipno.

Šestý ročník prestižní soutěže o Evropskou destinaci nejvyšší kvality – EDEN 2013 zná svého vítěze. V konkurenci patnácti přihlášených destinací z celé ČR zvítězilo Lipno. Letošním tématem soutěže, do níž bylo zapojeno přes dvacet evropských zemí, bylo Cestování bez bariér. Všechny soutěžní destinace hodnotila sedmičlenná porota složená ze zástupců agentury CzechTourism, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Asociace turistických regionů ČR, Pražské organizace vozíčkářů a Centra Paraple. Finálovou pětku posuzovala přímo v terénu.

Krkonoše se za svou letitou snahu o zpřístupnění hor hendikepovaným dostaly mezi TOP české destinace

Více v příloze...

23.05.2013 - Jarní prezentace Krkonoš

Série popularizace nejvyšších českých hor prostřednictvím Krkonoš – svazku měst a obcí systematicky pokračuje. Ve slovenském Trenčíně a v polském Krakově prostřednictvím prezentace tištěných propagačních materiálů a map.
V polské Jelení Hoře na veletrhu TOURTEC, V Praze v Národním domě se uskutečnil veletrh „Česká příroda“, Festival dobrého piva ve Wroclawi, Fórum podnikatelů cestovního ruchu Libereckého kraje, ad.

Více v příloze...

21.05.2013 - Cyklobusy letos poprvé vyjedou 25. května. Provoz ukončí 29. září 2013.

V květnu a v červnu provoz o víkendech, v červenci a srpnu denně, v září ve čtvrtek, sobotu, neděli a svátek.
Zahájení cyklistické sezóny a 10. ročníku Krkonošských cyklobusů proběhne 25. května 2013. Odjezd cyklobusem z Vrchlabí v 9.15 hod. na Horní Malou Úpu. Pojedeme s průvodcem dlouhým sjezdem z Horní Malé Úpy do Vrchlabí.
Jízdní řády naleznete na www.krkonose.eu, na autobusových zastávkách nebo získáte zdarma v krkonošských informačních centrech.

Více v příloze...

20.05.2013 - Využijte cyklobusy

Rozhlasový spot „Jedeme do Krkonoš“ uvozuje stejný hudební předěl, který provází všechny spoty kampaně financované ROP. Textové výrazy a další zvukové efekty asociují příjemné prožitky na horách. Další vlna rozhlasové kampaně s pozvánkou do Krkonoš k jízdě cyklobusem bude spuštěna od 24. 5. do 2. 6. 2013 na rádiu Impuls. Potrvá 10 dní a posluchači ji mohou slyšet šestkrát až devětkrát denně na frekvenci 106.0 FM, 102.0 FM nebo 92.1 FM, mezi 8 až 20 hodinou.
V rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu) získal Krkonoše – svazek měst a obcí v oblasti cestovního ruchu finanční podporu na realizaci projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Krkonoších“. Předmětem projektu je mj. reklamní rozhlasová kampaň v rozhlase. Kampaň vysoutěžilo rádio Impuls na základě výběrového řízení. Nejlépe splnilo požadavky.

Více v příloze...

23.04.2013 - Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše 2014 – 2020 (a dále) je dokončena a předána

Ve středu 17. dubna 2013, na základě smlouvy o dílo, byla Janu Sobotkovi, předsedovi Svazku Krkonoše, za přítomnosti užšího pracovního týmu v sestavě Jiří Vancl, Pavel Klapuš, Kamila Hlinková a Josef Nosek, slavnostně předána kompletně dokončená Strategie.

Více v příloze...

23.04.2013 - Krkonoše bodují – zaujaly a postoupily do finále

Evropská komise vyhlásila pro sedmý ročník soutěže European Destination of ExcelleNce (EDEN) 2012/13 o excelentní turistickou destinaci ústřední téma Cestování bez bariér - Accessible Tourism. Koordinátorem pro ČR je agentura CzechTourism s podporou Ministerstva pro místní rozvoj.
V pondělí 29. dubna se uskuteční před odbornou komisí finální soutěžní prezentace možností aktivit pro hendikepované v Krkonoších. Delegáty zastupující nejvyšší české hory jsou nominováni pracovníci Správy KRNAP a Krkonoš – svazku měst a obcí.

Více v příloze...

18.04.2013 - Kreativní podpora návštěvnosti

Jak rozšiřovat povědomí o Krkonoších a možnostech vyžití? Trvale a pravidelně na různých místech, při rozmanitých příležitostech. V krátkém ohlédnutí přinášíme stručnou rekapitulaci:

  • Praha – vzdělávací seminář v Národním domě, již 9. ročník, pro odborníky v cestovním ruchu
  • Katowice v Polsku – veletrh cestovního ruchu
  • Jablonec nad Nisou– regionální veletrh
  • Praha - veletrh cykloturistiky For Bikes
  • Infotour a cykloturistika v Hradci Králové


Více v příloze...

09.04.2013 - Krkonošská sezona s pohledem k sousedům

Letošní letní vydání turistických novin bude po delší době opět věnováno části polských Krkonoš. Noviny jsou spolufinancovány z Euroregionu Glacensis, který podporuje rozvoj spolupráce mezi Českou a Polskou republikou. Proto bude i část Krkonošské sezony věnována tomuto fenoménu, přičemž naší snahou je dostat mezi návštěvníky i místní povědomí o polském projektu „Údolí paláců a zahrad“.

Více v příloze...

02.04.2013 - Pobyt v Krkonoších podporuje zvýšení chuti na milování

Jak jsme před krátkým časem informovali prostřednictvím Regionálního turistického informačního centra Krkonoše (RTIC), v koordinaci a ve spolupráci se Svazkem Krkonoše, proběhlo tzv. monitorovací šetření nebo-li dotazníková akce mezi turisty v Krkonoších. Aplikovali ho praktikanti ze RTIC, studenti vrchlabské hotelové školy. V době od 19. do 26. 2. 2013 v terénu osobně oslovovali návštěvníky s žádostí o odpovědi na zhruba pětadvacet různě zaměřených otázek.

Více v příloze...

21.03.2013 - Propagační materiál Krkonoše ze sedla kola

Užijte si pěkné zážitky na cyklovýletech
Propagační materiál „Krkonoše ze sedla kola“ bude na pultech krkonošských informačních center k dispozici zdarma při začátku jarní turistické a cykloturistické sezony.
Sportovcům, kteří zdolávají desítky kilometrů, je určena nabídka možností s řadou krásných lokalit v horách i podhůří. Projekt „Krkonoše ze sedla kola“ tedy cíleně přivádí právě sem. Součástí projektu je jeho popularizace mezi širokou veřejností a jednou z cest, jak lidem o cyklotrasách sdělit, jak je prezentovat a naučit zájemce sledovat webové stránky Svazku Krkonoš, je vydání souvisejícího propagačního materiálu. Bude zahrnovat mapu s vyznačenými cyklotrasami v Krkonoších a Podkrkonoší, tzv. „Desatero chování cykloturisty v horách“, odkaz na tzv. „Dlouhé sjezdy“ s podtitulem Nejezděte na kole do kopce! Vydejte se do hor cyklobusem a potom lanovkou!, ale i seznam lanovek s letním provozem i pro kola, upoutávku na Krkonošské cyklobusy, pozvánku do bike parků, stejně jako systém a podoby značení zdejších cyklotras.

Více v příloze...

20.03.2013 - Další vlna rozhlasových spotů

V jarních Krkonoších je levnější lyžování

Od 21. března spustí rádio Impuls další vlnu rozhlasových spotů Krkonoš – svazku měst a obcí s titulním názvem „Jedeme do Krkonoš“ a podtitulem „Jarní lyžařské slevy“. Kampaň potrvá deset dní. Posluchači budou moci slyšet denně sedm až osm spotů na frekvenci 106.0 FM, 102.0 FM nebo 92.1 FM mezi 8 až 20 hodinou.

Nechte se slunečným počasím, menším náporem lyžařů a slevami za permanentky do krkonošských skiareálů zlákat i vy!

Více v příloze...

14.03.2013 - Prezentace Krkonoš v rámci Libereckého kraje

Smyslem práce manažerů Svazku Krkonoše je především popularizovat Krkonoše, jejich přírodní území, možnosti vyžití a využití volnočasových aktivit, prezentovat služby a projekty na podporu turismu mezi širokou veřejností. To je alfa a omega veškerého snažení a lze do něj zahrnout nejenom veletrhy cestovního ruchu, systematickou práci s informacemi a jejich zveřejnění na webových stránkách, vydávání celokrkonošských propagačních materiálů, koordinaci projektů, ale i prezentace při různých rozmanitých setkáních na všech úrovních. Jedním z nich byl seminář „Nabídka příležitostí turistických regionů Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše“, který se konal v Turnově ve dnech 27. - 28. 2. 2013.

Více v příloze...

08.03.2013 - Dotazníkové šetření, Aneb: povzbuzuje pobyt na horách touhu po sexu?

V současné době probíhá prostřednictvím Regionálního turistického informačního centra Krkonoše (RTIC), v koordinaci a ve spolupráci se Svazkem Krkonoše, tzv. monitorovací šetření nebo-li dotazníková akce mezi turisty v Krkonoších. Aplikují ho praktikanti ze RTIC, kteří jsou studenty vrchlabské hotelové školy. V terénu osobně oslovují návštěvníky s žádostí o odpovědi na zhruba pětadvacet různě zaměřených otázek. Pohybují se nejvíce ve středních Krkonoších v okolí Černého Dolu, Herlíkovic, Vrchlabí, rozhledny Žalý, na Benecku, ale také v Janských Lázních, Peci pod Sněžkou a ve Špindlerově Mlýně.

Více v příloze...

07.03.2013 - Fotosoutěž „Setkal(a) jsem se s Krakonošem“ je vyhodnocena

V letním vydání turistických novin Krkonošská sezona, z knihovničky propagačních materiálů Svazku Krkonoše, byli čtenáři a návštěvníci regionu motivováni k vytvoření a odeslání fotografie s mýtickou postavou Krakonoše. Cílem bylo v hledáčku fotoaparátu zvěčnit nejznámější postavu nejvyšších českých hor např. v kompozici v prostředí, kde se s ním skutečně nebo imaginárně setkali.

Svazek Krkonoše použije vybrané fotografie, se svolením autorů, k propagaci nejvyšších českých hor. Prohlédnout si je můžete na na FACEBOOKu Krkonoš!

Více v příloze...

20.02.2013 - Koncem března bude s největší pravděpodobností dokončena Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Z iniciativy Krkonoš – svazku měst a obcí proběhlo ve Vrchlabí, před ukončením sběru podkladů, druhé kolo veřejného projednání.

Více v příloze...

15.02.2013 - Krkonoše na veletrhu Holiday World

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Holiday World je od neděle minulostí. Nad letošním 22. ročníkem převzal záštitu ministr pro místní rozvoj ČR Ing. Kamil Jankovský. Veletrh probíhal společně se 7. ročníkem gastronomického veletrhu Top Gastro a Hotel a s 18. ročníkem veletrhu golfového vybavení a turistiky v ČR Golf Show

Více v příloze...

13.02.2013 - Hejtmani potvrdili Svazek Krkonoše partnerem v území

Hlavně kvůli přípravě projektů, na kterých se bude podílet Český stát, Vrchlabí, Královéhradecký a Liberecký kraj, se ve Vrchlabí sešli královéhradecký hejtman Lubomír Franc a jeho náměstek Otakar Ruml s libereckým hejtmanem Martinem Půtou, vrchlabským starostou Janem Sobotkou, vedením závodu Škoda Auto Vrchlabí a představiteli Krkonoš - svazku měst a obcí i dalšími hosty.

Více v příloze...

01.02.2013 - Zaznívá na rádiu Impuls

Krkonoše pulsují jarními prázdninami. Po Silvestru si lyžařskou sezonu v Krkonoších užívali hlavně cizinci. V hotelích a penzionech tvořily tři čtvrtiny hostů Rusové, Poláci a Němci. Češi odjeli hned po svátcích a Novém roce. Během ledna se na krkonošské hřebeny a svahy vraceli jenom v průběhu volných víkendů. Nyní se však přiblížilo období jarních prázdnin a v nejvyšších českých horách je opět slyšet češtinu. Pro ty milovníky zimních sportů a rodiny s dětmi, kteří se ještě nerozhodli, kde budou v nadcházejícím období dýchat čerstvý horský vzduch byla koncem ledna a v průběhu února spuštěna další rozhlasová kampaň, která v osmi po sobě jdoucích vlnách ve dvouletém období láká potenciální hosty.

Více v příloze...

01.02.2013 - Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše nabývá konkrétní podobu

Zpracovatel Strategie vyzval řídící skupinu k vytvoření týmů, jejichž členové se budou zamýšlet a diskutovat v oblasti relativně úzce zaměřených tématických okruhů. Proto vzniklo pět pracovních skupin a proběhly vždy dvě společné konzultace.

Více v příloze...

30.01.2013 - Noc tuleních pásů 2013

V sobotu 26. ledna přesně v 17.00 hodin v Janských Lázních vyběhlo 118 závodníků na trať devátého ročníku jediného nočního skialpinistického závodu Noc tuleních pásů.

Více v příloze...

23.01.2013 - Podkrkonoší na Regiontour

Během čtyř dnů od 17. do 20. ledna 2013 se konal další veletrh cestovního ruchu a to na brněnském výstavišti pod názvem Regiontour. Sdružení Podzvičinsko, které propaguje oblast Podkrkonoší, se opět účastnilo v rámci expozice Královéhradeckého kraje. Ten vyhlásil tématem letošního roku Žena a cestovní ruch.

Více v příloze...

22.01.2013 - Krkonošská sezona pro vás

Ode dneška je na pultech krkonošských informačních center k dispozici nové vydání turistických novin Krkonošská sezona na zimní sezonu 2012 – 2013 z vydavatelského ranku Krkonoš – svazku měst a obcí. Tradičně přináší široké spektrum témat a informací zajímavých jak pro čtenáře z regionu, tak návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Jsou totiž přeloženy i do polského a německého jazyka.

Více v příloze...

18.01.2013 - Nepodceňujme facebook

Facebook jako rozsáhlý společenský webový systém slouží hlavně k tvorbě tzv. sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. Se svojí – dle říjnové aktualizace dat na internetu - miliardou aktivních uživatelů je jednou z největších společenských sítí na světě. Je plně přeložen do šedesáti osmi jazyků

Více v příloze...

18.01.2013 - Nový propagační materiál Krkonoše – lyžařský ráj

Skládací celoplošná mapa s kompletním zobrazením krkonošských lyžařských středisek a upravovatelů běžeckých tras, s kontakty a podrobným popisem každé lyžařské oblasti, se jistě zavděčí všem.

Více v příloze...

18.01.2013 - Pozvánka do regionu

Ve Vrchlabí proběhlo setkání pracovníků marketingové skupiny Krkonoš – svazku měst a obcí, koordinované Regionálním turistickým informačním centrem Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí. V rámci programu jednání jednotliví zástupci krkonošských informačních center představili pořady, programy a akce určené široké veřejnosti.

Více v příloze...

18.01.2013 - Press tripy do Krkonoš

Krkonoše – svazek měst a obcí koordinuje, a často kompletně zajišťuje, konkrétní program press tripů, iniciovaných státní agenturou CzechTourism. Zahraniční novináři tak mají v nejvyšších českých horách příležitost navštívit, prohlédnout si a zažít to nejlepší, co je v dané období možné. Cílem je představit region v jeho celé pestrosti s řadou atraktivit a možností trávení volného času.

Více v příloze...