Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


krkonose.eu » Press Releases

Press Releases - 2012

Print
Krkonose Union - Major Activities - fond cestovního ruchu - Members of the Krkonose Fund - Partners - Contacts

Tiskové zprávy: rok 2020 - rok 2019 - rok 2018 - rok 2017 - rok 2016 - rok 2015 - rok 2014 - rok 2013 - rok 2012 - rok 2011 -

28.12.2012 - Kalendář ROP na dva roky

Stolní kalendář Krkonoše, vydaný s platností na dva roky 2013 – 2014, zaznamenal velký úspěch u všech, kteří ho jako hodnotný dárek obdrželi od pracovníků Krkonoš - svazku měst a obcí. Zahrnuje v sobě fotografie a upoutávky na zajímavé sportovně-kulturně-společenské a spolkové akce, pořádané v regionu Krkonoš.

Více v příloze...

27.12.2012 - Nový propagační materiál „Krkonoše – lyžařský ráj“

Skládací celoplošná mapa s kompletním zobrazením krkonošských lyžařských středisek a upravovatelů běžeckých tras, s kontakty a podrobným popisem, každé lyžařské oblasti, se jistě zavděčí všem.
Propagační materiál byl vydán Krkonoše – svazek měst a obcí, v nákladu 20 000 kusů, s finanční podporou ERDF, prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu Česko-polské Krkonoše – poznání a spolupráce CZ.3.22/3.3.02/11.02855.
Je určen pro česky, polsky a německy hovořící návštěvníky, kteří se zajímají o nejvyšší české hory – Krkonoše.

Více v příloze...

18.12.2012 - Tři novinky ze RTIC Krkonoše

Regionální infocentrum má nový "háv", Vrchlabí po celý rok, Nová výroční turistická známka...
Dojděte se do RTIC Krkonoše podívat a vyzvedněte si propagační skládačku pro své známé, kamarády i hosty a nezapomeňte koupit výroční turistickou známku.

Více v příloze...

06.12.2012 - Běžecké tratě s úpravou cross

Když se před více než deseti lety, iniciativou tehdy se právě rodícího Svazku Krkonoše, sdružilo několik subjektů s cílem začít upravovat na různých místech v Krkonoších běžecké stopy, byla to pro nejvyšší české horstvo výhra...

Více v příloze...

06.12.2012 - Veřejné projednání rozvojové strategie

Ve velké zasedací síni zámku ve Vrchlabí se sešli všichni ti, kteří se chtěli seznámit a diskutovat nad Integrovanou strategií rozvoje regionu Krkonoš, která vzniká pod taktovkou Řídící skupiny Svazku Krkonoše. Jednání bylo svoláno s cílem, aby se zapojili všichni, kterým není lhostejná budoucnost území a chtějí, aby se region stal dobře spravovaným, vybaveným, tvůrčím, z hlediska přírodního prostředí zůstal stále zeleným a proto turisty trvale oblíbeným.

Více v příloze...

06.12.2012 - Projekt cyklodopravy v Krkonoších 2012 - ohlédnutí

Krkonoše - svazek měst a obcí byl i v roce 2012 nositelem projektu „Krkonošské cyklobusy“. Na projektu se spolupodílely dopravní společnosti Bus Line a.s. Semily, OSNADO a.s. Trutnov a KAD, spol.s.r.o. Vrchlabí. Projekt byl realizován s výraznou podporou Královéhradeckého a Libereckého kraje, jednotlivých obcí ležících na trasách cyklobusů a v neposlední řadě informačními centry krkonošského regionu, zejména Regionálním informačním centrem Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí.

Více v příloze...

05.12.2012 - Zazní na rádiu Impuls - Jedeme do Krkonoš

V rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod získal Krkonoše - svazek měst a obcí v oblasti cestovního ruchu finanční podporu na realizaci projektu "Marketingové a koordinační aktivity v Krkonoších". Předmětem projektu jsou aktivity zaměřené např. na popularizaci místního dění, tisk propagačních materiálů, vzdělávání pracovníků státní správy, samosprávy a podnikatelů. Zahrnuta je také například reklamní kampaň vedená v rádiu, které na základě zadávací dokumentace vyhrálo výběrového řízení a nejlépe splnilo požadavky, v rádiu Impuls.

Více v příloze...

05.12.2012 - Webové stránky: www.rozvoj.krkonose.eu

Manažeři Krkonoš - svazku měst a obcí představili veřejnosti nové webové stránky, které budou průběžně naplňovány dokumenty vztahujícími se k regionálnímu rozvoji Krkonoš. Tak je totiž pojmenovaná nová oblast zájmu, jíž pracovníci Krkonoš - svazku měst a obcí věnují, kromě cestovního ruchu, zvýšenou pozornost.

Více v příloze...

13.11.2012 - Aktuální dění v Krkonoších

Na pravidelné marketingové skupině, koordinované Regionálním turistickým informačním centrem Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí, zaznělo mnoho zajímavých podnětů k prožití volného času.
Některé vybrané tituly vám v příloze představujeme.


Více v příloze...

09.11.2012 - Krkonošské fórum cestovního ruchu

V rámci programu proběhla prezentace realizovaných a průběžně koordinovaných projektů Svazku Krkonoše, včetně forem jejich financování. Cílem Fóra současně byla i snaha motivovat přítomné k aktivní účasti na spolufinancování projektů, které mohou podpořit cestovní ruch a to finančním příspěvkem a tím i členstvím ve Fondu cestovního ruchu Krkonoše. Na kolik bylo setkání z tohoto úhlu pohledu pro organizátora smysluplné, nejbližší čas ukáže.

Součástí programu byly dále zařazeny informace představitelů Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Státní agentury CzechTourism a dále prezentace připravované Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše.

Více v příloze...

02.11.2012 - Fórum cestovního ruchu 2.11.2012 Špindlerův Mlýn

Fórum cestovního ruchu

Stáhněte si prezentace k jednotlivým příspěvkům, které byly na Fóru CR 2.11.2012 ve Špindlerově Mlýně prezentovány.

Prezentace ZDE ke stažení

Více v příloze...

25.10.2012 - Veřejná sbírka na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého

V letošním roce uplynulo již 170 let od doby, kdy byla v Anenském údolí postavena socha sv. Jana Nepomuckého, jejíž součástí je i vyústění pramene. A právě i při příležitosti tohoto výročí se vedení města rozhodlo, že by si socha sv. Jana Nepomuckého zasloužila již potřebnou opravu. Proto dne 24. 09. 2012 byla oficiálně zahájena veřejná sbírka, jejíž výtěžek půjde na opravu této sochy včetně jejího podstavce.

Více v příloze...

18.10.2012 - Podzimní pozvánka

Ve Vrchlabí proběhlo setkání pracovníků marketingové skupiny Krkonoš - svazku měst a k obcí, koordinované Regionálním turistickým informačním centrem Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí. V rámci programu jednání jednotliví zástupci krkonošských informačních center představili pořady, programy a akce určené široké veřejnosti. Vybrali jsme pro vás:

Více v příloze...

17.10.2012 - Krkonošské cyklobusy - vyhodnocení

Devátá sezona Krkonošských cyklobusů, veřejných linek hromadné dopravy, křižujících nejvyšší české hory a umožňujících snazší přepravu v regionu, skončila 30. září 2012.

Statistická čísla odhalují, že Krkonošské cyklobusy letos najely celkem 74 586 km po Krkonoších i v Podkrkonoší. Vyjely dohromady 86 x, což je v historii jejich fungování největší počet provozních dní. Přepravily celkem 30 985 cestujících a 3 826 jízdních kol.

Více v příloze...

13.10.2012 - Fam trip do polských Krkonoš

Pracovníci českých turistických informačních center regionu a pracovníci z oblasti cestovního ruchu opět navštívili polské Krkonoše.
Během dvoudenní exkurse, organizačně připravené a financované Svazkem měst a obcí Krkonoše ve spolupráci se Zwiazkem Gmin Karkonoskich a informačním centrem v Jelenie Góře, si prohlédli zajímavá místa a seznámili se s cíli výletů v polském pohraničí.

Více v příloze...

04.10.2012 - Začínáme podnikat/ Bojíme se podnikat - seminář

PODKRKONOŠÍ - Zveme Vás na vzdělávací seminář na téma: Začínáme podnikat/ Bojíme se podnikat, který se bude konat ve středu 24. 10. 2012 od 16:00 hod. na OÚ v Holovousích (v prostorách knihovny). Rozsah přednášky cca 3 hod. Účast je ZDARMA! Účast je třeba nahlásit na e-mail info@podkrkonosi.eu nebo na tel.: 608 906 142, nejpozději do 22. 10. 2012, ve formátu: Jméno, Příjmení, Název organizace!

Více v příloze...

25.08.2012 - Zavírání turistické sezony na Zvičině

PODKRKONOŠÍ – Srdečně Vás zveme na příjemné strávení sobotního odpoledne dne 6. října 2012. Rádi bychom se společně s Vámi symbolicky rozloučili s letní turistickou sezonou prostřednictvím akce Zavírání sezony na Zvičině! Promoakce bude probíhat od 13:30 hod. na vrchu Zvičina.

Více v příloze...

23.08.2012 - Nevládní organizace a jejich význam v rozvoji kulturního života v lokalitě

Zveme Vás na vzdělávací seminář na téma: Nevládní organizace a jejich význam v rozvoji kulturního života v lokalitě, který se bude konat ve čtvrtek 20. 9. 2012 od 17:30 hod. na MÚ Hořice (Divadelní sál). Rozsah přednášky cca 2 hod. Účast je ZDARMA!

Účast je třeba nahlásit na e-mail info@podkrkonosi.eu nebo na tel.: 608 906 142, nejpozději do 17. 9. 2012, ve formátu: Jméno, Příjmení, Název organizace!

Více v příloze...

15.08.2012 - Autobusy polepené fotografiemi s motivy nejvyšších českých hor projíždí Českou republikou

Na silničních trasách vedoucích městy Špindlerův Mlýn, Vrchlabí, Praha a městy Varnsdorf, Mělník, Praha, od letní sezony 2012 každý den tam a zase zpět, sedm dní v týdnu, projíždí dva autobusy dálkových linek hromadné veřejné dopravy, které jsou polepené velkoplošnými fotografiemi, zobrazujícími motivy Krkonoš.

Více v příloze...

01.08.2012 - Propagační materiál Tipy na výlety

Další publikace v jednotném grafickém stylu Krkonoš prezentující celý region.

Tipy na výlety vznikly s cílem připomenout a představit široké veřejnosti i méně známá místa krkonošských měst a obcí, jejich blízké i vzdálenější okolí, sdružených do Svazku Krkonoše. Tiskovina byla vydána v české, polské, německé a anglické mutaci, v celkovém nákladu 24 tisíc kusů.

Více v příloze...

31.07.2012 - Studenec získal Zlatou stuhu

Zlatou stuhu za komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti vzdělávání, mládeže, spolkového života a životního prostředí v Libereckém kraji získala obec Studenec, člen Krkonoš - svazku měst a obcí. Obyvatelé, kteří svým zásadním dílem k rozkvětu svého bydliště a působiště přispívají, se jistě radují. Všem patří upřímné blahopřání.

Více v příloze...

03.07.2012 - Fotosoutěž je vyhodnocena

Zimní vydání turistických novin Krkonošská sezona, financované z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 3 Cestovní ruch, Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, projektu "Krkonoše - nová šance pro cestovní ruch", přineslo čtenářům fotosoutěž s podtitulem "Bílou krkonošskou stopou". Téma v sobě obsahovalo otevřený prostor pro všechny, kteří jezdí rádi ve sněhových běžeckých stopách po horách, ale i pro ty, kteří jsou pohledem na běžce potěšeni.

Více v příloze...

29.06.2012 - Úspěch Dolní Kalné

Každoročně je v ČR vyhlášena soutěž o titul "Vesnice roku". Letos se přihlásilo 278 obcí ze třinácti krajů ČR. V květnu a červnu byly hodnoceny v krajských kolech v oblasti koncepčních dokumentů, společenského života, z hlediska aktivit občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanské vybavenosti, inženýrských sítí a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce. Do soutěže se mohly přihlásit obce s maximálně 6200 obyvateli

Více v příloze...

26.06.2012 - Výherci čtenářské soutěže zimní Krkonošské sezony

Zimní vydání oblíbených turistických novin, vydaných díky úsilí Krkonoš – svazku měst a obcí a za finanční podpory Evropské unie z ROPu, nabídlo řadu zajímavých informací.
Tradičně byla vypsána čtenářská soutěž. Na pět otázek: 1. Kolik synů skokanů se narodilo v rodině Balcarových?, 2. Ve kterém roce se stal skialpinismus součástí horolezectví?, 3. Kolik vážila nájezdová věž mamutího můstku v Harrachově?, 4. Kolik let zhruba prožil Erich Fuchs v Krkonoších?, 5. Kolik let uteklo od natočení komedie století „S tebou mě baví svět“?,
správně odpověděli a vylosováni byli:
Alfred Preisner, Frankfurt (Main), Božena Divíšková, Plzeň, Mieczyslaw Suchta, Jelenia Góra, Polska, Jan Vacek, Vysoké Mýto, Radek Zíka, Nučice, Ivo Bayer, Blovice v ČR.
Výhercům budou předány ceny: Víkendový pobyt OREA Hotel VITAL Sklář, Harrachov, Kitl Šláftruňk - medicinální víno, porcelánové kořenky, z Info - Flora Benecko, Hobby set - ozdoby na vánoční stromeček z firmy Rautis Poniklá, tričko s potiskem od Krkonoš - svazku měst a obcí a deštník, věnovaný Regionálním turistickým informačním centrem Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí.

Více v příloze...

16.06.2012 - 100 000 návštěvník RTIC

Regionální turistické informační centrum (RTIC) Krkonoše ve Vrchlabí přivítalo sto tisícího návštěvníka od svého otevření v roce 2008. Stalo se tak 14.6.2012 ve 14 hodin a 6 minut. Byl jím Lukáš Pohořelý z Vrchlabí, student SPŠ v Trutnově. Slavnostního aktu byla přítomna Dr. Mirka Chaloupská, ředitelka RTIC a Ing. Jan Sobotka, starosta Vrchlabí a zároveň předseda Krkonoš - svazku měst a obcí, se kterým RTIC úzce spolupracuje.

Více v příloze...

14.06.2012 - Objevte jiný svět, svět bez stresu a shonu - Lázeňský resort Údolí Bratrouchov v Krkonoších

Lázeňský resort Údolí Bratrouchov je jedním z mála míst v Krkonoších nedotčených masivním rozvojem cestovního ruchu.

Více v příloze...

12.06.2012 - Vzdělávací seminář na téma: Nevládní organizace a jejich význam v rozvoji kulturního života v lokalitě

Seminář se koná ve čtvrtek 21. 6. 2012 od 16:00 hod. na MÚ Hořice (Divadelní sál). Rozsah přednášky cca 2 hod. Účast je ZDARMA!

Seminář se bude věnovat významu aktivit nevládních neziskových organizací v rozvoji kulturního života. Konkrétní aplikace bude na příkladu vybraných místních sdružení. Bude upozorněno na slabá a silná místa jejich fungování a možnosti zlepšení stávajícího stavu. Přínosem budou náměty na rozšíření kulturního děje v obcích/městech/městysech a zapojení organizací do kulturního života oblasti. Seminář je určen nejen pro zástupce obcí/měst/městysů, ale také pro neziskové organizace.
Účast je třeba nahlásit na e-mail info@podzvicinsko.cz nebo na tel.: 608 906 142, nejpozději do 18. 6. 2012, ve formátu: Jméno, Příjmení, Název organizace!

08.06.2012 - Cyklobusy vyjely

Devátý ročník krkonošských linek, autobusů projíždějících obousměrně i napříč nejvyššími českými horami, které jsou k dispozici pěším i cykloturistům, byl zahájen. U příležitosti prvního výjezdu Krkonošských cyklobusů byl Svazkem měst a obcí Krkonoše, jako hlavním koordinátorem projektu, zorganizován společný cykloturistický výlet. Jak a kam se účastnící vydali?

Více v příloze...

07.06.2012 - Podpis Krkonošské výzvy k dostavbě silniční komunikace D 11/S3 v Kowarech

Svazek Krkonoše postupnými kroky naplňuje řešení regionálního rozvoje. Pracuje také v součinnosti s polskou stranou Krkonoš a představiteli tamní státní správy a samosprávy, dalšími organizacemi i partnerského Zwiazku Gmin Karkonoskich, s cílem prosadit důležitost společného území Krkonoš na mezinárodní úrovni.

Připomeňme, že na nedávném jednání v Jelení Hoře byl za účasti představitelů polského území představen českými zástupci záměr regionálního rozvoje a důvod proč se jím zabývat. Češi prezentovali postup prací při tvorbě Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše s tím, že bude zpracována do konce listopadu 2012. I na polské straně řeší problémy spojené s dopravou, nízkou příležitostí pracovních míst, omezením rozvoje vzhledem k nutnosti ochrany přírody, apod. Jeleniohorská oblast proto aktualizuje své strategické dokumenty, které chce mít hotové do konce tohoto roku. Na místě byla dohodnuta výměna těchto podkladů a ukotvena možnost společné diskuse. V rámci schůzky byla dohodnuta i tvorba návrhu ke Krkonošské výzvě k dostavbě silniční komunikace D11/S3 a její společný podpis.

Více v příloze...

01.06.2012 - VEŘEJNÁ VÝZVA - uveřejnění na webových stránkách

Vážení přátelé,

Krkonoše svazek měst a obcí připravuje ve spolupráci s vámi Rekonstrukci regionální webové prezentace www.krkonose.eu. Jejím obsahem je mimojiné SEO analýza a následná optimalizace pro vyhledávače, změna grafiky a struktury homepage a přímých odkazů - piktogramů, systém zpětných odkazů, nová fotogalerie, nové aktuální mapové podklady, rozšíření kalendáře akcí, archiv aktualit a tiskových zpráv, vytvoření nových podstránek a rozšíření redakčního systému, XML exporty na vlastní web i na turistické servery po ČR, zpřehlednění výpisu dat z redakčního systému a mnoho dalšího...

Máte-li zájem o vlastní prezentaci vaší turistické nabídky ZDARMA na webu krkonose.eu a zatím jste se tu nenašli, ozvěte se na adresu info@krkonose.eu nebo na KroupovaKlara@muvrchlabi.cz, případně na tel.: 499 405 732 a 499 405 744.07.05.2012 - Tuzemské veletržní prezentace

Krkonoše - svazek měst a obcí uzavřel veletrhem For bike v Praze Letňanech, resp. prezentací možností cykloturistiky v nejvyšších českých horách, sérii účasti na tuzemských výstavách cestovního ruchu.

Více v příloze...

04.05.2012 - Ratusze/Radnice

Krkonošská města spolupracují s polskými partnery při realizaci projektů či projektových žádostí podpořených fondy EU česko-polské spolupráce (Cíl 3 a Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa - Nysa). Jedním z počinů Karkonoske Agencje Rozwoju Regionalnego z Jelenie Góry a Města Harrachova byl projekt z názvem "Ratusze polsko czeskiego pogranicza". V rámci něj byla natočena videa, nyní zpracovaná na DVD, s příběhy vybraných radnic v česko-polském pohraničí, jako center samospráv i aktivit cestovního ruchu. Objekty jsou prezentovány v širších historicko-kulturně-společenských souvislostech.

Více v příloze...

02.05.2012 - Zrcadlový projekt

Česko - polský zrcadlový projekt Svazku Krkonoše a Zwiazku Gmin Karkonoskich, jehož součástí byla poznávací cesta českých starostů do Polska, v nedávné době cesta polských starostů a pracovníků v cestovním ruchu do českých Krkonoš, anebo konference v Jelení Hoře, pokračuje.

Více v příloze...

24.04.2012 - Facebook pro Krkonoše

Krkonoše - svazek měst a obcí zpřístupnil informace na nejpoužívanější a nejpopulárnější sociální síti na světě. Tento rozsáhlý společenský webový systém slouží ke komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, novinek, udržování vztahů a samozřejmě i zábavě. Facebook umožňuje snadnou komunikaci s kýmkoliv, kdo se zajímá.

Více v příloze...

23.04.2012 - Krkonošská sezona - léto 2012 je právě v distribuci

Další číslo turistických novin Krkonošská sezona je vytištěno. Bylo vydáno Svazkem Krkonoše, který naplňuje cíle projektu ROP, v souladu s Regionálním operačním program NUTS II Severovýchod, Prioritní osou 3 Cestovní ruch, Oblastí podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, s názvem projektu "Krkonoše - nová šance pro cestovní ruch".

Během tohoto týdne budou výtisky distribuovány na řadu veřejně přístupných míst, mezi která patří především krkonošská informační centra.

Více v příloze...

19.04.2012 - Šumava se vydala směrem, kterým mají nakročeno také Krkonoše

Krkonoše - svazek měst a obcí ustanovil se zástupců obcí centrálních východních i západních Krkonoš, Správy Krkonošského národního parku, Libereckého a Královéhradeckého kraje a dalších míst, pracovní tým, jehož úkolem je připravovat, na základě analýzy, Integrovanou strategii krkonošského regionu na léta 2014 - 2020. Jedním z možných přístupů je využít záměrů Ministerstva životního prostředí, a také pro krkonošský region připravit Krajinný integrovaný plán rozvoje (KIPR).

Více v příloze...

13.04.2012 - Starostové se seznámili s přípravou zákona o cestovním ruchu

Cestovní ruch se v ČR podílí na devizových příjmech 5,5 - 6%, tzn. zhruba 7 miliardami Kč. Při své velikosti má, i ve srovnání např. s Latinskou Amerikou, velký potenciál turismu. Přesto není i jako významné hospodářské odvětví v naší republice definován a kupodivu doposud ani nijak systematicky koordinován. Chybí zákon o cestovním ruchu. Na jeho vzniku v současné době pracuje odbor cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Ředitel tohoto odboru Aleš Hozdecký při nedávném setkání krkonošské starosty s jeho postupující tvorbou osobně seznámil.

Více v příloze...

11.04.2012 - V Krkonoších vzniká Geopark

V uplynulých dvou letech se podařilo skupině "Geopark" ve složení z odborníků na geologii, geomorfologii, mineralogii vytipovat v katastrech obcí sdružených ve Svazku měst a obcí Krkonoše téměř sedmdesát lokalit, které jsou zajímavé z hlediska neživé přírody s cílem jejich propagace v rámci Geoparku.

Více v příloze...

06.04.2012 - Fórum cestovního ruchu

V rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu) získal Krkonoše – svazek měst a obcí v oblasti cestovního ruchu finanční podporu na realizaci projektu "Marketingové a koordinační aktivity v Krkonoších". Předmětem projektu jsou i různé aktivity zaměřené např. na popularizaci místního dění a vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy. Proto byla do programu cílů ROP zařazena tzv. fóra cestovního ruchu, která přináší účastníkům vždy nová a zajímavé témata.

Dubnové Fórum cestovního ruchu bylo zaměřeno na seznámení s přípravou Zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu a jeho dopady na města a obce. Přítomné starosty a zástupce měst a obcí s věcmi souvisejícími seznámil Aleš Hozdecký, ředitel odboru pro cestovní ruch Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Starostové se o nový legislativní materiál živě zajímali, což dokládali svými dotazy.

Více v příloze...

02.04.2012 - Fam a press trip ruských touroperátorů

Dvě desítky zástupců cestovních kanceláří z Moskvy, Petrohradu, Jekatěrinburgu a jedna novinářka z Moskvy tvořili sestavu delegace, která pod taktovkou Královéhradeckého kraje přicestovala do ČR. V rámci organizovaného pracovně poznávacího pobytu navštívili mimo jiné Hradecko, Orlické hory, Český ráj, Kladské pomezí, ale také Krkonoše, v nichž měli k poznávání největší časový prostor. Svazek Krkonoše byl osloven k přípravě programu.

Zahraniční hosté svými dotazy projevovali široký, ale cílený zájem o destinace a bylo zřejmé, že někteří z nich nemají z pobytu v ČR vůbec žádnou zkušenost.

Více v příloze...

26.03.2012 - Krkonošská sezona - léto 2012

V rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu) získal Krkonoše - svazek měst a obcí v oblasti cestovního ruchu finanční podporu na realizaci projektu "Marketingové a koordinační aktivity v Krkonoších". Předmětem projektu jsou aktivity zaměřené na propagaci v Krkonoších. Proto zde byla zařazena i tvorba a tisk turistických novin Krkonošská sezona.

Více v příloze...

26.03.2012 - Dlouhé sjezdy a Krkonoše po celý rok

V rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu) získal Krkonoše - svazek měst a obcí v oblasti cestovního ruchu finanční podporu na realizaci projektu "Marketingové a koordinační aktivity v Krkonoších". Předmětem projektu jsou aktivity zaměřené na propagaci v Krkonoších. Proto byly do nových propagačních materiálů zařazeny i skládačky Krkonoše po celý rok a Dlouhé sjezdy. Vytištěny a distribuovány do informačních center budou koncem dubna.

Více v příloze...

15.03.2012 - Správa KRNAP získala prestižní ocenění Mosty 2011

Cenu Mosty 2011, resp. první místo v kategorii Instituce veřejné správy získala Správa Krkonošského národního parku za projekt Krkonoše bez bariér. Národní rada pro zdravotně postižené tak ocenila letitou aktivitu Správy KRNAP o zpřístupnění Krkonoš hendikepovaným spoluobčanům.

Více v příloze...

06.03.2012 - Liberečtí vyjádřili pozitivní přístup

Zástupci Svazku měst a obcí Krkonoše v sestavě Jan Sobotka, předseda a Kamila Hlinková, výkonná ředitelka, seznámili vrcholné představitele Libereckého kraje s týmově připraveným dokumentem Krkonošská výzva 2012 a systémovými kroky zaměřenými na regionální rozvoj Krkonoš. Krkonošská výzva byla formulována a oficiálně deklarována v prosinci roku 2011. Opírá se o běžné potřeby života obyvatel, jako jsou pracovní příležitosti, možnosti vzdělání, cestovní ruch, infrastruktura, zemědělství, zdravotnictví, a to vše se zaměřením na ochranu přírody, tzn. respektování jedinečného bohatství Krkonošského národního parku. Je významným prohlášením členských obcí Svazku a shrnuje priority pro další rozvoj regionu nejvyšších hor.
Představitelé Svazku se obracejí na všechny politické subjekty, kandidující v krajských volbách, na současnou krajskou reprezentaci i příslušná resortní ministerstva. Z tohoto důvodu přijeli i do Liberce.

Více v příloze...

02.03.2012 - Regionální rozvoj je důležitým tématem i na polské straně Krkonoš

Krkonoše - svazek měst a obcí připravil pro zástupce obcí, jež jsou členy Związku Gmin Karkonoskich se sídlem v Bukowci, i další účastníky angažované v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje, poznávací "Cestu polských starostů a zástupců organizací do Čech". Tak se ve skutečnosti jmenuje část zrcadlového česko-polského projektu, která volně navazuje na zářijovou pracovní výpravu českých starostů do polských Krkonoš.

Více v příloze...

28.02.2012 - O Krkonoších zajímavě a vtipně

"V sále sedělo zhruba sto posluchačů, což byl oproti jiným letům drobný pokles. Mezi nimi pracovníci cestovních kanceláří, průvodci, členové Místních akčních skupin, ale i pracovníci různých městských úřadů. O informace o novinkách z Krkonoš je vždy zájem, i když jsme mnoho dotazů nezaznamenali. Posluchači byli asi saturováni bohatým obsahem sdělení samotné prezentace. Tu významně obohatila soutěž o drobné odměny, o kterou se postaral kolega Radek Drahný ze Správy KRNAP. Svými nápaditými a vtipnými otázkami, i za odměnu věnovanými dárkovými pozornostmi těm, kteří pozorně poslouchali a pak přednesli správnou odpověď, velmi oživil prezentaci nejvyšších českých hor v Praze."

Více v příloze...

21.02.2012 - Krkonoše pro Ukrajinu

Antonina Lomachuk z Kyjeva, šéfredaktorka časopisu o cestování "Robinzon", Roman Kozlovskyi z Oděsy, korespondent časopisů "Turizm i otdych" a "Ukrajinský tourism" a Andrii Anikin z Kyjeva, šéfredaktor ukrajinského časopisu "Mir turizma" ve společnosti Anny Birkovské, ředitelky zastoupení CzechTourism na Ukrajině přicestovali do Krkonoš, resp. do Špindlerova Mlýna, v rámci press tripu, připraveného agenturou CzechTourism ve spolupráci se Svazkem Krkonoše. Během jednodenního poznávacího programu vyslechli řadu informací, projeli trať sáňkařské dráhy, vyjeli lanovkou na Medvědín, vyzkoušeli sněhovo – ledové koryto snowtubingu ve Sv. Petru, prohlédli wellness a sportovní centrum Orea Hotelu Horal a špindlerovský Aquapark.

Seznámili se s prostorami Turistického informačního centra při MěÚ. Obdrželi celokrkonošské propagační materiály, upomínkové a propagační předměty Špindlerova Mlýna. Vcelku živě se zajímali o široké spektrum témat.


Více v příloze...

15.02.2012 - Holiday World 2012

V sérii veletržních prezentací, při kterých je možné získat informace a propagační materiály z Krkonoš, tradičně pokračoval pražský veletrh Holiday World 2012.

Více v příloze...

01.02.2012 - Čínští turisté možná objeví Krkonoše

Jak známo, obyvatelé jednoho z nejlidnatějších států světa se v posledních letech vydávají za poznáním do Evropy. Čínští turisté totiž stačí během několika dní projet řadu evropských zemí. Navštíví hlavní města, památky UNESCO, možná některé světově proslulé zajímavosti a ujíždí za dalším poznáním do další destinace. Když se vydají pouze do České republiky, prvoplánově mají od manažerů cestovních kanceláří v programu Prahu, Karlovy Vary a Český Krumlov. Když jsou ti, kteří itinerář připravují, více osvícení, zařadí např. Kutnou Horu. Proč to tak je? Protože tvoří programy zájezdů vesměs od stolu. Sami osobně neznají další česká místa a města. O to více byla cennější jednodenní návštěva vyslankyně „sedmé velmoci“ – mladé novinářky Wei Na, která prostřednictvím státní agentury Czech Tourism a v koordinaci Svazku Krkonoše navštívila Špindlerův Mlýn. Zástupci Města Šp. Mlýn pro ni připravili vhodný program a další provozovatelé služeb se připojili.

Více v příloze...

18.01.2012 - Krkonoše a "Krkonošská výzva 2012" představeny na REGIONTOUR

Někdo objevuje krásy nejbližšího okolí, jiný hledá dobrodružství a zážitky až na druhém konci světa. Tu nejaktuálnější nabídku poznávacích cest, zájezdů a výletů nalezli návštěvníci 21. ročníku veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR právě zde. Čekal je bohatý doprovodný program. Mezi vystavujícími nechyběly Krkonoše. Prostřednictvím Krkonoš - svazku měst a obcí v expozici Královéhradeckého kraje a nově také CzechTourism byly představeny nejvyšší české hory s nabídkou aktivit.

Více v příloze...

16.01.2012 - Jednodenní lyžování ve Špindlu

Každý den můžete využít autobusovou linku Praha - Špindlerův Mlýn a zpět. Odjezd v 6:40 z Černého mostu (stanoviště č. 2), zpět v 16:40 ze Špindlu. V případě zakoupení obousměrné místenky na www.e-jizdenka.cz je cena 353,-Kč.

Autobusové nádraží ve Špindlu je 100 m od lanovky ke sjezdovce Hromovka. Pro lyžaře je připravena šatna, kde můžete uzamknout své osobní věci a bez omezení si užívat zimních radovánek v nejlepším lyžařském středisku u nás.

Více informací na: doprava@kad.cz nebo 604 201 296

Dopravce: KAD spol. s r.o.,
Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí

Více v příloze...

05.01.2012 - Spolupracujte s námi

Fond cestovního ruchu (FCR) Krkonoše byl založen sdružením Krkonoše - svazek měst a obcí s cílem propagovat krkonošský region, podporovat realizaci celokrkonošských projektů, které vedle účinné propagace mohou do Krkonoš přivést nové návštěvníky a budovat společnou, prestižní značku "Krkonoše" v tuzemsku i v zahraničí.

Více v příloze...

05.01.2012 - Nový lázeňský resort se představuje

V západních Krkonoších v Údolí Bratrouchov budou na začátku letošního roku otevřeny nové lázně na pohybové ústrojí. Lázně jsou citlivě zasazeny do malebného horského prostředí Krkonošského národního parku, kde jsou ukryty před shonem a civilizací v obci Bratrouchov, nedaleko Rokytnice nad Jizerou.
Primární přínos lázní je podpora a rozvoj cestovního ruchu v dané oblasti a to v průběhu celého roku. Zprovoznění komplexního sportovního a relaxačního areálu s dostatečnou ubytovací kapacitou je uzpůsobeno pro potřeby návštěvníků všech věkových kategorií, rodin s dětmi, skupin i jednotlivců.


Více v příloze...

04.01.2012 - Interbus Praha v Krkonoších

Interbus Praha, jedna z nejznámějších a nejstarších společností působících dosud hlavně v nepravidelné autobusové dopravě, nepřetržitě existující od roku 1993, získala v letošním roce také koncesi cestovní kanceláře a rozšířila tak portfolio služeb, které nabízí. Po několikaletém období, kdy působila pouze v oblasti incomingu jako cestovní agentura, tak získala možnost nabízet přímo široké veřejnosti i zájezdy. A jak jinak, než s dopravou svými kvalitními autobusy.

Více v příloze...