Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


krkonose.eu » Pressemitteilungen

Pressemitteilungen - 2018

Drucken
Verband Riesengebirge - Bedeutende Aktivitäten - Fremdenverkehrsfonds - Mitglieder des Fonds Krkonoše - Partner - Kontakte

Tiskové zprávy: rok 2020 - rok 2019 - rok 2018 - rok 2017 - rok 2016 - rok 2015 - rok 2014 - rok 2013 - rok 2012 - rok 2011 -

11.12.2018 - Nová zimní Krkonošská sezona

Široký obsahový závěr Krkonošské sezony, která vyšla na šestnácti stránkách, v celkovém nákladu 45 000 kusů, s překladem do německého a polského jazyka, se snaží nabídnout čtenářům z každého „ranku“.

Více v příloze...

05.12.2018 - Cykloturistika do hor patří

Zima se do nejvyšších českých hor zatím šourá nesmělými krůčky a tak není od věci informovat o žhavé novince, která se věnuje cykloturistice a zásadním způsobem obohacuje „propagační knihovničku“ Krkonoš – svazku měst a obcí.

Více v příloze...

03.12.2018 - Nový tištěný celoroční Kalendář s výběrem TOP akcí v Krkonoších

Kdy a kam se vydat mezi horaly za zábavou? Jak se orientovat v nepřeberné nabídce pořadů a akcí v Krkonoších, které mnohdy splývají do stejných časových termínů? Nabízíme jednoduché řešení. Zorientujte se, co vás zajímá, a naplánujte si, kam vlastně vyrazíte.

Více v příloze...

30.11.2018 - Na návštěvě v Rokytnici nad Jizerou

Pod taktovkou Regionálního turistického informačního centra Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí proběhla tradiční porada pracovníků krkonošských informačních center, tentokrát v Rokytnici nad Jizerou.

Více v příloze...

02.11.2018 - Rekordní počet přepravených cestujících

Letos po patnácté nejvyšší české hory brázdily Krkonošské cyklobusy koordinované Svazkem Krkonoše. Číslo přepravených cestujících poprvé překročilo přes 40 tisíc.

Více v příloze...

31.10.2018 - Vyváží počet cestujících na železnici nutné investice?

„Zefektivnění provozu železniční tratě 042“ je konceptem projektu řešení zatraktivnění železniční tratě z Martinic do Rokytnice nad Jizerou, kterou ke konzultaci předložili pracovní skupině při Svazku Krkonoše Ing. Otto Pospíšil a Mgr. Radim Šarapatka.

Více v příloze...

11.10.2018 - Čtyřdenní press trip představil krásy a možnosti Krkonoš

Česko-polský projekt „Síť hospodářského rozvoje v česko - polském příhraničí“ je realizován v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Čtyři dny zajímavého toulání prožili čeští a polští novináři v Krkonoších ve dnech 10. - 13. 9. 2018.

Více v příloze...

02.10.2018 - Studie posouzení propojování území - propojení lyžařských areálů Krkonoše

Svazek Krkonoše realizuje projekt „Studie posouzení propojování území - propojení lyžařských areálů Krkonoše“ v celkové výši 412.051 Kč, spolufinancovaný ze SFŽP, s výší dotace 85%, tzn. 350.243Kč. V rámci projektu bude zpracována „Studie možných vlivů propojení krkonošských středisek v regionech Západ, Střed a Východ“.

Více v příloze...

01.10.2018 - Výjezdní setkání v Janských Lázních a Velké Úpě

Pracovní marketingová skupina informačních center Krkonoš a Podkrkonoší se sešla v mimořádně počestné sestavě. Cílem podzimního výjezdního setkání byla nejenom porada, ale i seznámení se Stezkou korunami stromů v Janských Lázních a Herní krajinou Pecka ve Velké Úpě.

Více v příloze...

27.08.2018 - Projekt „Krkonoše známé – neznámé“

Krkonoše – svazek měst a obcí realizuje projekt z názvem „Krkonoše známé – neznámé“ v celkové výši: 1.138.062Kč, přičemž dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR činí 85%, tzn. 967.352 Kč.

Více v příloze...

02.07.2018 - Průvodce vrchlabským místem posledního odpočinku

„Naší snahou je zachování kulturně pietního dědictví předků. Městský hřbitov postupně kultivujeme. Přijali jsme principy, jak opravovat zdejší hroby a hrobky,“ uvedl Jan Sobotka, starosta Vrchlabí.

Více v příloze...

30.06.2018 - Pracovnice informačních center Krkonoš na návštěvě ve Špindlerově Mlýně

„Po jednání, které proběhlo ve velice komorním počtu v Městské knihovně ve Špindlerově Mlýně, se pracovnice krkonošských turistických informačních center vydaly na špindlerovské autobusové nádraží. Jízdou výletním vláčkem si v rámci okružní vyhlídkové cesty prohlédly centrum města, údolí Svatého Petra, projely kolem hotelu Horal a silničkami pod ní i další místní hotely a penziony. Pod lyžařskou sjezdovkou Stoh z vláčku vystoupily a prošly částí pěšího turistického „Mlynářova okruhu“ až na Biskupskou vyhlídku s panoramatickou vyhlídkou na Špindlerův Mlýn. Odtud sešly do městského parku na vyhlídku u čedičových kamenů nad dřevěným mostem přes Labe. Přestože počasí bylo vrtkavé, dešťovým kapkám se vyhnuly,“ vylíčila cca dvouhodinovou trasu svých kolegyň po středisku zimních sportů Karla Svatá, zastupující ředitelka Regionálního turistického informačního centra Krkonoše, se sídlem ve Vrchlabí.

Více v příloze...

28.06.2018 - Krkonošský výlet za klidem, výhledy a místním pivem. Výleťák ze Strážného

Pěší Výleťák, cestovatelský pořad internetového portálu, zpracovaný pro Svazek Krkonoše, nabídne klid v přírodě, úžasné výhledy a představí méně známá či frekventovaná místa nejvyšších českých hor. Výchozím bodem je malebná vesnička Strážné v Krkonoších, položená šest kilometrů od Vrchlabí. Nadmořská výška 800 metrů předznamenává, že se jedná o středisko s možnostmi mnoha zajímavých horských sportovních aktivit a je ideálním výchozím umístěním pro pěší i cykloturistiku.

Více v příloze...

27.06.2018 - Krkonošské cyklobusy – léto 2018 - Letos po patnácté

Krkonošské cyklobusy, koordinované Svazkem Krkonoše, zahájily provoz 2. 6. 2018. Při té příležitosti byl organizován pro širokou veřejnost společný cykloturistický výlet z Jilemnice – Hrabačova na Zlaté návrší, k Labské studánce, na Labskou boudu, a od Vrbatovy boudy dlouhým sjezdem přes Vítkovice v Krkonoších, s návratem zpět do Jilemnice – Hrabačova.

Více v příloze...

25.06.2018 - PressTrip KRKONOŠE

Ve dnech 20. - 21. 6. 2018 se na trasu ve směru Harrachov – Špindlerův Mlýn – Pec pod Sněžkou vydala nenápadná skupinka sedmi pěšáků čítající převážnou část novinářů. Pod organizační taktovkou Svazku Krkonoše si vzali za cíl zmapovat pro čtenáře hřebenovou část nejvyšších českých hor a pak se následně v tištěných i elektronických médiích podělit o nevšední zážitek z pěší turistiky a s batohem na zádech.

Více v příloze...

11.06.2018 - Krkonošská sezona – léto 2018

Na pultech spolupracujících informačních center si můžete vyzvednout další vydání turistických novin Krkonošská sezona z vydavatelské knihovničky Svazku Krkonoše. Na dvaceti stránkách tiskoviny je zpracována pestrá paleta možností a příležitostí, novinek a tipů, kam se vydat na výlet.

Více v příloze...

11.05.2018 - Z dění krkonošských infocenter - Setkání v Horní Branné

Výjezdní marketingové zasedání pracovníků krkonošských informačních center, pod taktovkou Karly Svaté z Regionálního turistického informačního centra (RTIC) Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí, se na pozvání pana starosty Luboše Zimmermanna, uskutečnilo v Horní Branné.

Více v příloze...

17.04.2018 - Dvouletý projekt otevírá další možnosti „na poli“ regionálního rozvoje Krkonoš

„Svazek Krkonoše, resp. jeho pracovníci, naplňují široké portfolio činností,“ uvedla Eva Šulcová, ředitelka Svazku Krkonoše a doplnila: „Monitorujeme možnosti získání finančních prostředků a využíváme otevřených dotačních titulů. Snažíme se území pomáhat. Iniciujeme aktivity a vytváříme takové materiály, které jsou prospěšné jak pro trvale žijící obyvatele, tak příznivce a turisty, kteří ho navštěvují. Spolupracujeme s řadou partnerů v území i mimo něj. Udržujeme pracovní i diplomatické vazby s kraji, ministerstvy, včetně úzké spolupráce se Správou Krkonošského národního parku. Vytváříme aktivity přírodě blízké a k přírodě šetrné s mottem: ukažme veřejnosti méně známá krásná místa a motivujme je k ohleduplnému pohybu a chování v národním parku.“

Více v příloze...

11.04.2018 - VELETRHY A PREZENTAČNÍ AKCE za účasti Svazku Krkonoše v roce 2018

Krkonoše – svazek měst a obcí v prvním čtvrtletí t. r., ve spolupráci s Královéhradeckým a Libereckým krajem a státní agenturou CzechTourism, využil nabídky účastnit se výstavních a veletržních expozicí.

Více v příloze...

03.04.2018 - Krátce a aktuálně z krkonošských infocenter

Pravidelné konzultace pracovníků krkonošských informačních center pokračují. Vybrali jsme pro vás…

Více v příloze...

26.03.2018 - Atraktivně zpracovaný propagační materiál Za krkonošskými výhledy s novým průvodcem

Krkonošská panoramata jsou vyhlášená. Však si vzpomeňte na Homolkovi! Kde všude se můžete rozhlédnout po krkonošských horách a údolích, doporučí nová brožurka Krkonošské výhledy.

Více v příloze...

22.03.2018 - Probuzené zajímavosti měst Vrchlabí a Kowary „nadosah“

Regionální turistické informační centrum (RTIC) Krkonoše zpřístupňuje kulturní a architektonicko-historické atraktivity měst Vrchlabí a Kowary. Tak by se dal jednoduše shrnout „balíček“ projektového záměru, vedeného pod reg. číslem: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000476

Více v příloze...