Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


krkonose.eu » Zuwendungen und Projekte

Zuwendungen und Projekte

Drucken
Verband Riesengebirge Bedeutende Aktivitäten - Fremdenverkehrsfonds - Mitglieder des Fonds Krkonoše - Partner - Pressemitteilungen - Kontakte

Projekt Propagace Krkonoš

Projekt Propagace Krkonoš


Projekt Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší

Projekt Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší


Projekt Síť hospodářského rozvoje česko - polského příhraničí

Projekt Síť hospodářského rozvoje česko - polského příhraničí


PROJEKT STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE

PROJEKT STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE


Veřejnoprávní smlouva Krkonošské cyklobusy

Veřejnoprávní smlouva Krkonošské cyklobusy

 

Smlouva č. 87/19

Cílem projektu je zajistit částečnou úhradu provozu Krkonošských cyklobusů. Tímto projektem se zlepšuje dostupnost krkonošských turistických středisek a dalších obcí v regionu pro turisty i trvale žijící obyvatele.

Poskytnutá dotace 90.000,- Kč

Projekt je spolufinancován z prostředků Města Trutnov.

 


ÚPRAVA LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KRÁLOVÉHRADECKÉ ČÁSTI KRKONOŠ 2018/2019

ÚPRAVA LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KRÁLOVÉHRADECKÉ ČÁSTI KRKONOŠ 2018/2019


PROJEKT KRKONOŠE ZNÁMÉ – NEZNÁMÉ

PROJEKT KRKONOŠE ZNÁMÉ – NEZNÁMÉ


PROJEKT STUDIE POSOUZENÍ PROPOJOVÁNÍ ÚZEMÍ – PROPOJENÍ LYŽAŘSKÝCH AREÁLŮ KRKONOŠE

PROJEKT STUDIE POSOUZENÍ PROPOJOVÁNÍ ÚZEMÍ – PROPOJENÍ LYŽAŘSKÝCH AREÁLŮ KRKONOŠE


ÚPRAVA KRKONOŠSKÉ LYŽAŘSKÉ MAGISTRÁLY A NAVAZUJÍCÍCH BĚŽECKÝCH TRATÍ 2018/2019

ÚPRAVA KRKONOŠSKÉ LYŽAŘSKÉ MAGISTRÁLY A NAVAZUJÍCÍCH BĚŽECKÝCH TRATÍ 2018/2019

Smlouva č. OLP/3895/2018

Cílem projektu je zajistit pravidelnou úpravu Krkonošské lyžařské magistrály a návazných běžeckých tratí na liberecké části Krkonoš v rozsahu 310 km a doplnění značení. Projekt přispívá ke zdravému pohybu, vztahu ke sportu a přírodě.
Získaná dotace 500.000 Kč

Projekt je spolufinancován z prostředků Libereckého kraje.


ÚPRAVA LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KRÁLOVÉHRADECKÉ ČÁSTI KRKONOŠE 2018/2019

ÚPRAVA LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KRÁLOVÉHRADECKÉ ČÁSTI KRKONOŠE 2018/2019

 

Smlouva č. 18RGI02-0420
Dotace na tento projekt je určena na částečnou úhradu nákladů jednotlivých subjektů podílejících se na realiazci projektu, výdaje spojené se strojovou úpravou lyžařských běžeckých tras,  tvorbu a údržbu orientačního značení LBT a koordinaci celého projektu.
Získaná dotace 150.000 Kč
Projekt je spolufinancován z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

 

 


Projekt - Krkonoše neznámé

Projekt - Krkonoše neznámé

 

reg. číslo 00821932

Projekt se zaměřuje na realizaci aktivit v rámci tématu Krkonoše neznámé, tj. objevování neobjevených míst, naplňují tedy nutnost řešit redistribuci a usměrnění návštěvníků v čase a prostoru. Plánované aktivity tvoří komplexní marketingovou podporu. Budou zpracovány podklady pro online využití, dále trhací mapy k tématu Pojizerský Pacifik, reklamní roll-up banery, trhací mapy k tématu Krkonoše lyžařský běžecký ráj, bude natočen spot ke zveřejnění na internetové televizi a PR články zveřejněné prostřednictvím inzerce v časopisech zaměřených na cestování.

Hodnota projektu: 760 160 Kč, výše podpory: 646 136 Kč

 


PODPORA KRKONOŠE - SVAZEK MĚST A OBCÍ 2019

PODPORA KRKONOŠE - SVAZEK MĚST A OBCÍ 2019

Smlouva č. 19RRD02-0006

Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu provozních výdajů, čímž se zabezpečí funkčnost svazku, která je předpokladem pro následnou realizaci činností svazku.
Získaná dotace 74.000 Kč
Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje

ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI OBLASTNÍHO DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU KRKONOŠE - SVAZEK MĚST A OBCÍ TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI OBLASTNÍHO DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU KRKONOŠE - SVAZEK MĚST A OBCÍ TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

 

Smlouva č. 19RGI01-0014
Projekt zajišťuje činnost destinančího managementu na území Krkonoš. Finanční podpora bude použita na úhradu osobních nákladů vč. odvodů na manžera svazku a polupracující pracovníky, náklady na služby spojené s realizací marketingové podpory (turistické noviny, výstavní prostory, fografie, spoty).
Získaná dotace 400.000 Kč
Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.

 

 


IMPLEMENTACE INTEGROVANÉ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE 2019

IMPLEMENTACE INTEGROVANÉ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE 2019

 

Smlouva č. 19RGI02-0039
Projekt se zabývá implementací Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše a tato účelová neinvestiční dotace je určena na financování výdajů vynaložených s realizací tohoto projektu. Jedná se o úhradu osobních nákladů, cestovného, nájemu prostor pro jednání pracovních skupin a další.
Získaná dotace 300.000 Kč
Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.

 

 


KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY 2019

KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY 2019

 

Smlouva č. 19CRG07-0001
Cílem projektu je navázat na přechozích 15 úspěšných ročníků jízd Krkonošských cyklobusů a i v tomto roce zajistit dostupnost turistických středisek a dalších obcí v Krkonoších i Podkrkonoší jak pro turisty tak i pro trvale žijící obyvatele.
Z dotace budou hrazeny náklady na propagaci (plakáty, jízdní řády, plechové cedule, facebooková reklama a další.)
Získaná dotace 199.000 Kč
Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.

 

 


ORGANIZAČNĚ TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE INTEGROVANÉ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE 2019

ORGANIZAČNĚ TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE INTEGROVANÉ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE 2019

 

Smlouva č. OLP/489/2019
Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou použity k dosažení účelu projektu, kterým je zajistit po organizační, technické a personální stránce pokračování realizace prioritních projektů schváleného Akčního plánu Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše, koordinaci jednotlivých partnerů v regionu, kraji i na celostátní úrovni.
Získaná dotace 200.000 Kč
Projekt je spolufinancován z prostředků Libereckého kraje

 

 


ÚPRAVA KRKONOŠSKÉ LYŽAŘSKÉ MAGISTRÁLY A NAVAZUJÍCÍCH LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRATÍ 2019/2020

ÚPRAVA KRKONOŠSKÉ LYŽAŘSKÉ MAGISTRÁLY A NAVAZUJÍCÍCH LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRATÍ 2019/2020

 

Smlova č. OLP/1300/2019
Cílem projektu je zajistit pravidelnou úpravu Krkonošské lyžařské magistrály a návazných běžeckých tratí na liberecké části Krkonoš v rozsahu 310 km a doplnění značení. Projekt přispívá ke zdravému pohybu, vztahu ke sportu a přírodě.
Získaná dotace 500.000 Kč
Projekt je spolufinancován z prostředků Libereckého kraje. www.kraj-lbc.cz

 

 


PODPORA ROZVOJE TURISTICKÉHO REGIONU KRKONOŠE

PODPORA ROZVOJE TURISTICKÉHO REGIONU KRKONOŠE

 

Smlouva č. OLP/530/2019
Cílem projektu je podpořit realizaci aktivit v souladu se schváleným Marketingovým plánem turistického regionu Krkonoše, rozvoj Datového skladu turistických informací Libereckého kraje. Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou použity na částečnou úhradu nákladů souvisejících s touto realizací.
Získaná dotace 400.000 Kč
Projekt je spolufinancován z prostředků Libereckého kraje.

 

 


KRKONOŠE NA DOSAH

KRKONOŠE NA DOSAH

 

Smlouva č. OLP/1244/2019
Projekt zajišťuje podporu cestovního ruchu prostřednictvím realizace marketingových nástrojů (online reklama, realizace press tripů, inzerce, stejnokroje pro prezentace na veletrzích a venkovních akcích, vyhodnocení dat z webu a sociálních sítí). Aktivity projektu navazují na realizované aktivity dle plánu činností a marketingových plánů v minulých obdobích, samozřejmě reflektují na aktuální potřeby regionu.
Získaná dotace 150.000 Kč
Projekt je spolufinancován z prostředků Libereckého kraje.

 

 


KRKONOŠSKÁ PIVNÍ STEZKA

KRKONOŠSKÁ PIVNÍ STEZKA

 

Smlouva č. OLP/1277/2019
Pro naplnění cílů projektu budou realizované tyto aktivity: kompletní koordinace produktu, redesing webových stránek produktu, pořízení fotografií, propagační materiály, správa a podpora sociálních sítí, prezentace Krkonošské pivní stezky na pivních festivalech.
Získaná dotace 100.000 Kč
Projekt je spolufinancován z prostředků Libereckého kraje.