Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


Aktuality

31.03.2020

Záruční program COVID II pro firmy zasažené koronavirem[celý text]

30.03.2020

Otevřený dopis vládě[celý text]

25.03.2020

Nerušte cestu, změňte jen termín a zachraňte turismus[celý text]

16.03.2020

Omezení provozu Správy KRNAP v souvislosti s koronavirem[celý text]

15.03.2020

Uzavření hranic má dopady i na turistiku v Krkonoších. Nepřístupná Hřebenovka i vrchol Sněžky[celý text]

14.03.2020

Omezení provozu autobusových linek[celý text]

13.03.2020

Turistická informační centra uzavřena od 14.3.2020[celý text]

12.03.2020

Správa KRNAP uzavřela infocentra, muzea a ekocentrum veřejnosti[celý text]

10.03.2020

AHS - koronavirus a lyžařské areály[celý text]

28.02.2020

Udělejte si radost pěknou publikací[celý text]

20.01.2020

Známe výherce soutěže z letního vydání Krkonošské sezony![celý text]

01.01.2020

Kalendář událostí Krkonoš 2020[celý text]

28.12.2019

Důležitá informace ohledně úpravy trasy Janova hora – Rovinka[celý text]

24.04.2019

Krkonoše jsou vidět, účast na veletržních prezentacích je bohatá[celý text]


Stáhněte si mobilní aplikaci

Mobile app - Krkonose.eu
AppStore - Krkonose.eu
Google Play - Krkonose.eu
Windows Phone - Krkonose.eu
Kontakt:
Regionální turistické
informační centrum Krkonoše +420 499 405 744 info@krkonose.eu
Radio Kulisek

Doporučená střediska

Pozvánka na veřejné projednání a schválení Aktualizace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše.

Zpracování Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše v roce 2012 představovalo výchozí krok pro nastavení systému strategického plánování rozvoje regionu (tedy celého území Krkonoš). Po 5ti letech od jeho zpracování lze potvrdit, že realizace tohoto strategického plánu je úspěšná a ISRRK představuje "živý" dokument, využívaný při řízení rozvoje regionu a města obcí, které jsou členy svazku. Původní strategický dokument ISRRK byl zpracován pro období let 2013 až 2020 a dokument je potřeba aktualizovat.

Hlavní důvody pro jeho aktualizaci:

*ISRRK se osvědčil jako hlavní strategický dokument Svazku i regionu Krkonoše jako celku, je přijímán a akceptován všemi hlavními aktéry v území a je proto vhodné ho využít i v následujícím období.
*Nové potřeby aktérů v území, především se jedná o větší důraz na rozvoj veřejné dopravy v území (železniční doprava - zachování provozu na železniční trati č. 042 Martinice - Rokytnice nad Jizerou a další rozvoj této trati s cílem propojení této trati do Kořenova; autobusová doprava - provoz Krkonošských cyklobusů). ISRRK by se měl výrazněji zaměřit na oblast veřejné dopravy.
*Změněné podmínky na nadregionální i celonárodní úrovni. Jedná se např. o pokračující výstavbu dálnice D11, kdy stavba posledního úseku č. 1109 Trutnov - st. hranice bude zahájena v roce 2019

Zpracovávaná Aktualizace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše se skládá z těchto dílčích výstupů/kroků:

*Situační analýza,
*Vyhodnocení názorů místních aktérů,
*SWOT analýza,
*Návrhová část,
*Implementační část,
*Akční plán a zásobník projektů na nejbližší 2 roky

Samotný dokument Aktualizace najdete na tomto odkazu.

Jednání se uskuteční 26. března 2020 od 9,00 v budově Zámku ve Vrchlabí, v případě zájmu potvrďte svoji účast na email sulcovaeva@muvrchlabi.cz

Dokument je zpracován v rámci projektu "Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše", registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_­058/0007395, realizovaném v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa a spolufinancován z Evropského sociálního fondu.